Warsztaty "Być w zgodzie ze sobą"

dodane dnia: 2024-01-25 przez: Dali01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2024-02-14 - 2024-03-06
Organizatorzy zapraszają na warsztaty "Być w zgodzie ze sobą".

Umiejętność bycia w zgodzie ze sobą, swoimi przekonaniami i wartościami respektując przy tym prawa innych osób to, innymi słowy asertywność. To drogowskaz pomagający odnaleźć się w sytuacji podejmowania ważnych decyzji życiowych, jak również nawigacja pozwalająca wybrać właściwą drogę w relacjach z innymi ludźmi. Dzięki słuchaniu siebie i umiejętnemu wyrażaniu siebie na zewnątrz można zyskać spokój i harmonię wewnętrzną.

Warsztaty skoncentrowane będą na trenowaniu umiejętności:
- odnajdywania w sobie odwagi i siły, aby stawiać granice,
- pogłębienie rozumienia siebie w interakcjach z ludźmi,
- rozwiązywaniu konfliktów poprzez zaufanie do siebie przy jednoczesnym uszanowaniu praw innych

Na warsztacie dowiesz się jak:
- wyznaczać własne granice i szanować innych
- odmawiać bez poczucia winy
- wyrażać swoje emocje, myśli i oczekiwania
- przyjmować informacje od innych
- reagować na krytykę i pochwały
- wyrażać prośby i radzić sobie z lękiem przed odmową.


Zakres tematyczny:
1 spotkanie - być w zgodzie ze sobą.
- rozpoznawanie i rozróżnianie 3 stylów zachowań (asertywnego, agresywnego, uległego) oraz zrozumienie mechanizmów psychologicznych leżących u ich podłoża.
- korzyści i konsekwencje emocjonalno- społeczne stosowania każdego ze stylów zachowania
- świadome dobieranie sposób postępowania adekwatnie do sytuacji.
- ocena własnych umiejętności komunikacyjnych (kwestionariusz trzy style zachowania).
2 spotkanie – Ja i moje granice.
- Akceptacja siebie.
- Moja wewnętrzna przestrzeń i jej granice oraz moje prawa
- Wspierający monolog wewnętrzny (ograniczanie negatywnych i wzmacnianie przychylnych myśli na własny temat).
- Konstruowanie zdań wspierających.
3 spotkanie –Otwarte wyrażanie siebie.
- Otwarte wyrażanie uczuć i myśli bez ranienia innych.
- Wyrażanie próśb i oczekiwań.
- Wyrażanie krytyki i pochwał.
- Sposoby na wewnętrzne blokady (lęk przed oceną i odmową).
4 spotkanie – Obrona i ochrona własnych praw i przestrzeni psychologicznych.
- Obrona swoich praw bez poczucia winy.
- Zasady konstruowania odmowy.
- Strategie pomocne przy odmawianiu.
- Reagowanie w sytuacji krytyki i pochwał.


Dla kogo przeznaczone są warsztaty?
Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:
-mają trudności w wyrażaniu swoich myśli i emocji
-zgadzają się na rzeczy i wydarzenia, na które nie mają ochoty
-mają wyrzuty sumienia przy odmawianiu komuś
-nie wiedzą, gdzie leży granica między uległością, asertywnością a agresją
-nie potrafią wyrażać odmiennej od innych osób opinii
-uważają, iż wyrażanie siebie jest niewłaściwe
-przy proszeniu o coś innych osób czują zakłopotanie
-nie potrafią poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych
-mają problemy z utrzymaniem dobrych relacji z innymi
-chcą opanować pojawiający się w relacjach stres
-poszerzają swoje możliwości i chcą zwiększyć pewność siebie oraz poczucie własnej wartości


Cele warsztatu:
Podczas spotkań, pokażemy Ci krok po kroku, jak przezwyciężać trudności. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą Ci:
-wyznaczać swoją przestrzeń i bronić jej, nie czyniąc przy tym przykrości innym ludziom
-wyrażać swoje zdanie
-bronić swojego stanowiska z poszanowaniem opinii innych osób
-jasno i skutecznie komunikować swoje potrzeby
-konsekwentnie odmawiać
- radzić sobie w sytuacjach konfliktowych
-nabyć umiejętność przyjmowania oraz przekazywania informacji zwrotnych


Prowadząca:
Joanna Małgorzata Mieszkowska -psycholog, socjolog, terapeutą TSR osób dorosłych, trener umiejętności psychospołecznych. Od 2006 zawodowo zajmuje się pomocą i terapią psychologiczną, pracując z osobami dorosłymi, realizując równolegle treningi i warsztaty grupowe. W swojej pracy wykorzystuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, elementy koncepcji poznawczo – behawioralnej, coachingu oraz pracy z ciałem. Systematycznie aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych. Jej praca zorientowana jest na wspieraniu klientów w budowaniu rozwiązań poprawiających jakość ich życia.


Organizator:
Centrum Medyczne Symetria Białystok
Świętego Rocha lok. 209 (3 piętro) – Zielona Kamienica
15-879 Białystok


Czas trwania: 4 spotkania, każde spotkanie 3x45min

Terminy: 14.02.2024, 21.02.2024, 28.02.2024, 6.03.2024 godz. 17:30-19:45.

Cena: 800zł
Miejsce imprezy
Centrum Medyczne Symetria Białystok
ul. Św. Rocha 5 lok. 209
15-879 Białystok

1248 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39