Wąski pasek gruntu za 1,5 mln zł? Miasto sprzedaje działkę na Bojarach

2024.05.16 08:07
Miasto Białystok ponownie wystawia na sprzedaż działkę położoną na Bojarach. Cena wywoławcza wynosi 1,5 mln złotych. Powierzchnia nieruchomości to 663 metry kwadratowe. Czy tym razem znajdą się chętni nabywcy?
Wąski pasek gruntu za 1,5 mln zł? Miasto sprzedaje działkę na Bojarach
Fot: Pixabay

Niezabudowana, ale z drzewami

Miasto Białystok ogłosiło przetarg na sprzedaż działki, która stanowi teren niezabudowany na osiedlu Bojary. Jej obszar cechuje się stosunkowo płaskim terenem, który jest porośnięty drzewami i krzewami. Należy zaznaczyć, że te elementy nie posiadają istotnych walorów użytkowych. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów z terenu działki, może być wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia, przy zachowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska i zieleni miejskiej.

Warto również wiedzieć, że w ulicy Piasta przebiegają sieci infrastrukturalne, w tym sieci elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa oraz telekomunikacyjna. To istotne informacje dla potencjalnych nabywców, gdyż mogą one wpłynąć na plany zagospodarowania działki oraz na ewentualne koszty związane z podłączeniem się do tych sieci.

Ma kształt wąskiego prostokąta

Nieruchomość ma kształt zbliżony do wąskiego, wydłużonego prostokąta. Jej południowa granica przylega do pasa drogowego ulicy Piasta, natomiast z pozostałych stron, w bezpośrednim i bliskim sąsiedztwie, znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej zarówno jedno-, jak i wielorodzinnej. Istnieje tam także sieć kanalizacyjna.

Działka ma dostęp do drogi publicznej, jaką jest ulica Piasta. Warto jednak zauważyć, że budowa lub przebudowa zjazdu wymaga uzyskania zezwolenia od właściwego zarządcy drogi. W przypadku konieczności dostosowania istniejącego układu drogowego do potrzeb nowej inwestycji o charakterze nie drogowym, czyli budowy lub przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową, odpowiedzialność za to leży po stronie inwestora tego przedsięwzięcia.

Ostateczne warunki dotyczące budowy lub przebudowy dróg określone zostaną w umowie między zarządcą drogi a inwestorem. Jest to istotne z punktu widzenia planowania i realizacji projektu, ponieważ wprowadza jasność co do zadań i odpowiedzialności związanych z infrastrukturą drogową, co może mieć istotne znaczenie dla ewentualnych planów rozwojowych dotyczących nieruchomości.

Co może na niej powstać?

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bojary i Piasta I w Białymstoku, zlokalizowanym w rejonie ulic Dalekiej i Mieszka I. Zgodnie z tym planem, działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługową, a także przewiduje się możliwość powstania obiektów i urządzeń towarzyszących, jak również zagospodarowanie terenu zielenią. Obszar ten stanowi część zabudowy śródmiejskiej, co wiąże się z pewnymi specyficznymi wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z lokalnym planem zagospodarowania, działka ta ma potencjał stworzenia harmonijnej przestrzeni mieszkaniowej, z uwzględnieniem możliwości korzystania z usług i terenów zielonych dla mieszkańców. Jest to istotne dla osób zainteresowanych zakupem, ponieważ wskazuje na potencjalne korzyści związane z lokalizacją oraz możliwościami adaptacyjnymi nieruchomości w przyszłości.

Miasto chce za nią 1,5 mln zł

Cena wywoławcza za działkę wynosi 1,5 mln zł. Termin przetargu ustalono na dzień 5 sierpnia 2024 roku o godzinie 12:00. Przetarg odbędzie się w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, mieszczącym się przy ulicy Słonimskiej 1. Aby wziąć udział, konieczne jest wpłacenie wadium w wysokości 150 tys. zł, które należy uiścić do dnia 29 lipca 2024 roku. Data wpłaty zostanie ustalona na podstawie zaksięgowania wadium na rachunku bankowym sprzedającego.

Wartość postąpienia będzie zależała od decyzji uczestników przetargu, ale minimalnie wynosić będzie 15 tys. zł. Ponadto, nabywca będzie zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów, obejmujących opłaty jednorazowe w wysokości 350 zł za sporządzenie operatu szacunkowego oraz kwotę 10541,62 zł za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości.

Warto zauważyć, że pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości miał miejsce 12 kwietnia 2024 roku, jednak zakończył się wynikiem negatywnym.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1647 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39