Wiceprezydenci dostali ponad 120 tys. zł nagród od Truskolaskiego. Za co?

2023.02.23 10:04
Zgodnie z obowiązującym regulaminem, stanowiska zastępców prezydenta nie są objęte systemem premiowania. Dlatego prezent mógł przyznawać wiceprezydentom dodatkowe środki pieniężne tylko w postaci nagród.
Wiceprezydenci dostali ponad 120 tys. zł nagród od Truskolaskiego. Za co?
Fot: Malwina Witkowska
Od lewej: Z. Nikitorowicz, R. Rudnicki, P. Tuchliński, A. Musiuk

Ponad 120 tys. zł na nagrody

Maciej Biernacki, radny z Polski 2050 na początku lutego wystosował do prezydenta Białegostoku zapytanie o przyznanych premiach i nagrodach, które mieli otrzymać zastępcy Tadeusza Truskolaskiego. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

- Prezydent Miasta Białegostoku w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia przyznał w roku 2022 nagrody pracownikom urzędu za szczególny nakład pracy w realizacji stawianych zadań - poinformował sekretarz miasta Krzysztof Karpieszuk.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagrodzeń pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku stanowiska zastępców prezydenta nie są objęte systemem premiowania. Dlatego prezent mógł przyznawać wiceprezydentom dodatkowe środki pieniężne tylko w postaci nagród.

Największą nagrodę otrzymał najmłodszy zastępca Przemysław Tuchliński. 39-latek w ubiegłym roku dostał nagrody w wysokości 39 tys. zł. Wiceprezydent Rafał Rudnicki dostał 30 tys. zł. Najmniej otrzymali Zbigniew Nikitorowicz oraz Adam Musiuk - po 26 tys. zł.

Łącznie prezydent Tadeusz Truskolaski na nagrody dla swoich zastępców przeznaczył w ubiegłym roku 121 tys. zł.

Za co je dostali?

Jak wyjaśnił sekretarz miasta, nagrody zostały przyznane w szczególności za: realizacje zadań scedowanych na samorząd a dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy, realizację budżetu obywatelskiego, realizację zadań związanych z pandemią COVID-19, w tym za zaopatrzenie mieszkańców w maseczki i inne środki higieniczne oraz akcję szczepień.

Nagrody zostały przyznane również za realizację programu wsparcia "UNICEF - pomoc Ukrainie" wymagającego dodatkowego wkładu pracy i zaangażowania w trudnym roku 2022, obarczonym konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą.

Póki co w 2023 r. prezydent Białegostoku nie przyznał żadnych nagród swoim zastępcom.

Czym się zajmują wiceprezydenci?

Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Departamentu Edukacji, Departamentu Gospodarki Komunalnej, Departamentu Kultury, Promocji i Sportu.

Zbigniew Nikitorowicz odpowiada za: Biuro Strefy Płatnego Parkowania, Departament Spraw Społecznych, Departament Skarbu i Białostocką Komunikację Miejską.

Przemysław Tuchliński sprawuje nadzór nad pracą: Centrum Aktywności Społecznej, Departamentu Inwestycji, Zarządu Dróg Miejskich, Biura Zarządzania Kryzysowego (z tego część zadań podlega bezpośredniemu nadzorowi prezydenta miasta).

Zastępca prezydenta Adam Musiuk sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą: Departamentu Architektury, Departamentu Geodezji, Departamentu Ochrony Środowiska i Departamentu Urbanistyki.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1222 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39