Więcej pieniędzy dla seniorów. Klub otrzymał spore wsparcie

2024.06.19 14:51
Klub senioralny przy ulicy Białej w Białymstoku został sfinansowany ze środków programu Senior+. Jest to placówka zarządzana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, gdzie organizowane są różnorodne zajęcia dedykowane osobom starszym.
Więcej pieniędzy dla seniorów. Klub otrzymał spore wsparcie
Fot: Pixabay

Klub dostał dofinansowanie

Klub Senior+ znajdujący się w centrum Białegostoku, przy ulicy Białej 13/33, na parterze budynku z podjazdem dla wózków inwalidzkich, oferuje szeroką gamę aktywności i zajęć dla osób starszych. To miejsce, gdzie seniorzy mogą rozwijać swoje zainteresowania i spędzać czas w przyjaznej atmosferze.

W klubie Senior+ odbywają się regularnie różnorodne zajęcia, takie jak muzyczne, ruchowe, taneczne, teatralne, edukacyjne, rekreacyjne, plastyczne, komputerowe i kulinarne. Seniorzy mają okazję uczestniczyć również w spotkaniach z ekspertami z różnych dziedzin, w tym dietetykami, fizjoterapeutami oraz przedstawicielami policji zajmującymi się prewencją.

Udział w klubie jest bezpłatny i skierowany do osób w wieku 60 lat i starszych. Klub jest otwarty w poniedziałki w godzinach 8.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 85 879 77 40 oraz 85 879 77 41.

Na działalność klubu Senior+ Miasto Białystok pozyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 (edycja 2024), które wynosi 76,5 tys. zł. Całkowity koszt zadania publicznego, obejmujący kwotę dotacji oraz środki własne Miasta Białystok, szacowany jest na ponad 361,5 tys. zł. Dzięki tej inicjatywie seniorzy mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz realizacji swoich pasji, co przyczynia się do ich pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia w podeszłym wieku.

Białystok wspiera seniorów

Od wielu lat Miasto Białystok podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie i aktywizację seniorów. Różnorodne inicjatywy skupiają się na integracji osób starszych w życie społeczne oraz na zapewnieniu im możliwości rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności. Centralną rolę w tych działaniach odgrywa Białostocka Rada Seniorów, instytucja działająca jako forum doradcze, inicjatywne i konsultacyjne, której głównym celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej seniorów oraz promowanie dialogu międzypokoleniowego.

Kluby seniora stanowią ważny element życia społecznego seniorów w Białymstoku. Prócz klubu Senior+ przy ul. Białej, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, istnieje także Białostocki Klub Seniora przy ul. Ciepłej. Działalność tych miejsc wspierana jest przez środki miejskie, które finansują inicjatywy takie jak Międzypokoleniowy Klub Aktywności „Aktywne Starosielce”, organizowany przez Stowarzyszenie Starosielce, oraz Kluby Seniora prowadzone przez PCK, Stowarzyszenie Klanza oraz Caritas.

Seniorzy biorą aktywny udział w życiu kulturalnym i edukacyjnym miasta, uczestnicząc w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Zdrowego Seniora. Miasto Białystok zapewnia wsparcie poprzez specjalistyczne jednostki, które świadczą pomoc środowiskową w miejscu zamieszkania, oferując usługi opiekuńcze, specjalistyczne wsparcie oraz prace socjalne. Dodatkowo, seniorzy mogą korzystać z opieki stacjonarnej, zapewnianej w wyspecjalizowanych placówkach.

Istotnym elementem wsparcia dla seniorów jest system „opieki na odległość”, który umożliwia korzystanie z opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami. Dzięki nim seniorzy mogą szybko uzyskać niezbędną pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Wspólna inicjatywa miasta i Fundacji Spe Salvi obejmuje również konsultacje oraz drobne naprawy techniczne, realizowane przez fachowców, nazywanych „złotymi rękami”.

Program Karta Aktywnego Seniora cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców Białegostoku. Funkcjonuje od 2015 roku i oferuje liczne zniżki i ulgi, zwiększając tym samym jakość życia seniorów i wspierając ich aktywność społeczną. Dzięki tym wszystkim inicjatywom i działaniom Miasto Białystok aktywnie wspiera i integruje seniorów, umożliwiając im godne i aktywne życie w podeszłym wieku.

Redakcja MW
24@bialystokonline.pl

1116 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39