Więcej ulic objętych strefą płatnego parkowania

2013.11.21 00:00
Do spisu ulic objętych strefą płatnego parkowania dochodzą kolejne. Na szczęście rozszerzenie listy ma tylko charakter formalny - chodzi o niedawno powstałe uliczki, które i tak znajdowały się na terenie strefy.
Więcej ulic objętych strefą płatnego parkowania
Fot: ESD

Radni z Komisji Infrastruktury Komunalnej już pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Białymstoku. Teraz powinna go zaakceptować cała Rada Miejska.

Zmiany w uchwale są potrzebne, bo droga utworzona w wyniku przebudowy ul. Białówny znajduje się w obszarze strefy płatnego parkowania. W związku z tym modyfikacji ulegnie załącznik graficzny obrazujący obszar strefy oraz załącznik tekstowy z wykazem ulic, na których musimy płacić za pozostawienie samochodu. W podstrefie "A" przybędą więc ulice powstałe na przedłużeniu ul. Białówny: Tadeusza Mazowieckiego oraz Stefana Kisielewskiego "Kisiela".

Magistrat chce uporządkować nie tylko wykaz ulic objętych strefą płatnego parkowania. Właśnie ogłosił przetarg na wykonanie koncepcji obsługi parkingowej śródmieścia Białegostoku. W jej ramach ma być przeanalizowany rozkład ruchu dla śródmieścia, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja miejsc parkingowych (w wydzielonych miejscach, przy krawężnikach ulic i wewnątrz kwartałów budynków przeznaczonych dla mieszkańców) oraz zbadane ich wykorzystanie (w tym celu muszą być m.in. prześledzone rotacja i wykorzystanie miejsc parkingowych w dzień i w nocy).

W drugiej części opracowania mają być określone potrzeby parkingowe w centrum Białegostoku. Najpierw dla mieszkańców śródmieścia, potem dla osób przyjeżdżających do centrum. Da to bilans potrzeb i aktualnie dostępnej liczby miejsc parkingowych.

W opracowaniu powinna znaleźć się również m.in. analiza sposobu funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Co chyba jednak najważniejsze, mają być w niej zaproponowane potencjalne możliwości na lokalizację nowych parkingów - podziemnych i naziemnych. Zostanie również opracowana prognoza potrzeb parkingowych w centrum z uwzględnieniem planowanych zmian zagospodarowania przestrzennego miasta w 2020 i w 2030 r.

Na wykonanie tego opracowania magistrat przewiduje 8 miesięcy. Wnioski z niego powinniśmy więc poznać w sierpniu przyszłego roku.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl
1085 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39