Więźniowie odśnieżają, a miasto oszczędza na zimie. Rocznie nawet 2 mln zł

2014.01.29 00:00
Służba więzienna od lat kieruje skazanych do prac społecznych. Efekt jest wymierny: więźniowie mają namiastkę normalnego życia, a samorząd terytorialny oszczędza np. na wydatkach związanych z zimą.
Więźniowie odśnieżają, a miasto oszczędza na zimie. Rocznie nawet 2 mln zł
Fot: Podlaska Służba Więzienna

Jednym z najważniejszych narzędzi resocjalizacji więźniów jest praca skazanych.
- To bez wątpienia najskuteczniejsza forma oddziaływania na osadzonych, przynosi najwięcej korzyści w kształtowaniu poprawnych relacji skazany- społeczeństwo - mówi kpt. Michał Zagłoba, rzecznik prasowy dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Białymstoku.

Dzięki pracy skazani uczą się dyscypliny i nawyku systematyczności. Większość osadzonych zatrudnionych w podlaskich jednostkach nie otrzymuje wynagrodzenia, mimo to lista oczekujących na wolny etat jest długa. Z takiej formy zatrudnienia korzystają przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

- Skazani wykonują przede wszystkim prace wynikające z doraźnych potrzeb placówek, typowo konserwatorskie, remontowe oraz interwencyjne, zwłaszcza podczas następstw uciążliwych zjawisk pogodowych. - dodaje kpt. Michał Zagłoba - Sprawdzają się także w wolontariacie, pracując w hospicjach i domach pomocy społecznej.

Społeczna praca skazanych ma też zalety ekonomiczne. W ubiegłym roku osadzeni w podlaskich więzieniach przepracowali społecznie ponad 230 tys. godzin, za które samorządowcy musieliby zapłacić ponad 2 mln zł (przyjmując najniższą stawkę wynagrodzenia). Te pieniądze zostają zatem w budżetach szkół, przedszkoli, ośrodków sportu, fundacji.

Łukasz Wiśniewski
lukasz.w@bialystokonline.pl

1569 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39