Własna działalność na emeryturze. Jakie trzeba płacić składki?

2023.07.27 09:08
Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza koniec aktywności zawodowej. Wielu seniorów będąc na emeryturze, decyduje się założyć własną firmę. Warto wiedzieć jakie składki muszą opłacać.
Własna działalność na emeryturze. Jakie trzeba płacić składki?
Fot: Pixabay

Jakie składki opłaca przedsiębiorca-emeryt?

Tendencja przekształcania emerytury w nową okazję do prowadzenia własnego biznesu staje się coraz bardziej popularna. Coraz więcej osób, które osiągnęły wiek emerytalny, decyduje się na założenie własnej firmy zamiast spędzać czas na wypoczynku.

- W skali kraju na koniec grudnia 2022 roku aż 29 proc. pracujących emerytów prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą, a na koniec 2021 roku 30,4 proc. - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Osoby przechodzące na emeryturę, które podejmują działalność gospodarczą, mają do spełnienia pewne obowiązki finansowe. Jednak w porównaniu do tradycyjnych przedsiębiorców, sytuacja jest nieco uproszczona. Jedyne, co musi płacić emeryt, to składka zdrowotna, chyba że spełni określone warunki, które zwalniają go z tego obowiązku. Pozostałe składki, takie jak na ubezpieczenia społeczne, mogą być opłacane dobrowolnie.

Jeśli senior zdecyduje się na dobrowolne opłacanie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, to musi również pamiętać o ubezpieczeniu wypadkowym, które wtedy staje się obowiązkowe. Decyzja o dobrowolnym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne może być korzystna, ponieważ pozwala na kontynuację budowy świadczeń emerytalnych i rentowych, co wpływa na zabezpieczenie finansowe na przyszłość.

- Co ważne przedsiębiorca emeryt nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zwolniony jest również z opłacania składki na Fundusz Pracy – wyjaśnia rzeczniczka.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej

Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli jego miesięczna emerytura brutto nie przekracza minimalnego wynagrodzenia (od lipca 2023 r. jest to 3600 zł) oraz osiąga przychody z działalności, które nie przekraczają miesięcznie 50 proc. najniższej emerytury (od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1588,44 zł) lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Jeśli emeryt spełnia te warunki, to podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie opłaca składki na to ubezpieczenie (jest zobligowany wysłać deklarację rozliczeniową).

W przypadku gdy przychód osiągany przez emeryta jest zmienny, może zdarzyć się, że
w poszczególnych miesiącach przekroczy wysokość przychodu zwalniającego z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie zobowiązany do odprowadzenia składki zdrowotnej tytułem prowadzonej działalności.

Dla osób, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, wysokość uzyskanego przychodu z działalności gospodarczej nie będzie miała wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia emerytalnego, nawet jeśli przychód przekracza określone progi. Jest jeden wyjątek od tej reguły- gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1588,44 zł brutto). Jeśli przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.

Dla wielu emerytów prowadzenie własnej firmy to nie tylko możliwość dodatkowego zarobku, ale także spełnienie pasji i realizacja marzeń o własnym biznesie. Wiele osób zdobywa cenne doświadczenie w trakcie swojej kariery zawodowej i nie chce z niego rezygnować, przechodząc na emeryturę. Dzięki temu doświadczeniu mogą nadal przyczyniać się do gospodarki kraju, tworząc nowe miejsca pracy i wprowadzając na rynek innowacyjne produkty i usługi.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1399 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39