Wojewoda podlaski powołał nowych konsultantów wojewódzkich

2024.02.07 07:56
We wtorek (6.2) wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wręczył akty powołania trojgu nowym konsultantom wojewódzkim: prof. Pawłowi Knappowi w dziedzinie ginekologii onkologicznej, dr. hab. Janowi Borysowi w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej oraz dr. Renacie Roszkowskiej w dziedzinie chorób płuc dzieci.
Wojewoda podlaski powołał nowych konsultantów wojewódzkich
Fot: Podlaski Urząd Wojewódzki
Pierwsi od lewej: Paweł Knapp, Renata Roszkowska; pierwszy z prawej: Jan Borys

Konsultanci będą pełnili swoje funkcje przez pięć lat.

- Dziękuję, że zgodziliście się pełnić tę funkcję. To bardzo ważna praca z punktu widzenia mieszkańców województwa podlaskiego. Dołożę starań, żeby wspierać Państwa w tej misji – powiedział wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, wręczając akty powołania.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Grzegorz KNAPP posiada znaczący dorobek naukowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej, ale przede wszystkim jest wybitnym klinicystą o wysokiej i ugruntowanej na skalę międzynarodową pozycji zawodowej. Pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Uniwersyteckim Centrum Onkologii jako koordynator Oddziału. Jest autorem i współautorem 125 publikacji naukowych, członkiem wielu towarzystw naukowych, zajmujących się ginekologią onkologiczną. Swoje kwalifikacje zawodowe zdobywał podczas licznych staży, kursów i szkoleń w najlepszych ośrodkach amerykańskich i europejskich.

Dr hab. n. med. i n. o zdrowiu Jan BORYS pełni obowiązki Kierownika Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i USK w Białymstoku. Ukończył Wydział Lekarski białostockiej uczelni oraz uzyskał na niej również tytuł lekarza dentysty na Oddziale Stomatologii. Posiada specjalizację w zakresie chirurgii ogólnej i szczękowej.

Dr n. med. Renata ROSZKOWSKA pracuje w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku, w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii. Ma specjalizację w dziedzinie pediatrii i chorób płuc dzieci. Jest współautorem prac oryginalnych i komunikatów zjazdowych w dziedzinie pediatrii i pulmonologii dziecięcej. Od 2019 r. posiada certyfikat Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii, upoważniający do samodzielnego wykonywania ultrasonografii płuc. Uczestniczyła w licznych kursach w dziedzinie pulmonologii dziecięcej, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Dzieci. 

Misja konsultantów

Do zadań konsultantów wojewódzkich, określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, należy w szczególności: wykonywanie zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl
1808 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39