Wojewoda podlaski powołał nowych konsultantów wojewódzkich. Kim są?

2024.04.12 08:19
Trzech doświadczonych lekarzy będzie pełnić przez kolejną, pięcioletnią kadencję funkcję konsultantów wojewódzkich w dziedzinach: perinatologii, chirurgii onkologicznej i transfuzjologii klinicznej.
Wojewoda podlaski powołał nowych konsultantów wojewódzkich. Kim są?
Fot: www.gov.pl

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski wręczył powołania nowym konsultantom wojewódzkim.

Konsultantem z zakresu perinatologii jest dr hab. n. med. Adam Lemancewicz. Specjalista w dziedzinach perinatologii oraz położnictwa i ginekologii, jest obecnie kierownikiem Kliniki Perinatologii i Położnictwa ze Szkołą Rodzenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Posiada znaczący dorobek naukowy, uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach w zakresie ultrasonografii oraz diagnostyki prenatalnej w kraju i za granicą.

Dr n. med. Leszek Kozłowski to z kolei konsultant ds. chirurgii onkologicznej. Posiada on specjalizację II stopnia w dziedzinie chirurgii onkologicznej, a ponadto specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej. Kieruje Pododdziałem Chirurgii Piersi i Rekonstrukcji w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Jest laureatem wielu nagród naukowych, został też odznaczony medalem Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Konsultantem ds. transfuzjologii klinicznej jest lek. med. Dariusz Jacek Średziński, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. To wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a także licznych komisji i zespołów dotyczących rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zgodnie z ustawą o konsultantach w ochronie zdrowia, ich rola polega na opiniowaniu, doradzaniu, a także nadzorze nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy.

Monika Zysk
24@bialystokonline.pl

891 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39