Województwo podlaskie jako jedno z pierwszych ma pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych

2019.10.04 12:02
Dr Anna Drabarz będzie reprezentowała potrzeby osób niepełnosprawnych jako pełnomocnik wojewódzki.
Województwo podlaskie jako jedno z pierwszych ma pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych
Fot: Małgorzata Sawicka/Wrota Podlasia

Urząd do kontroli jako pierwszy

Dr Anna Drabarz, prawniczka i naukowiec, specjalizująca się m.in. w prawie antydyskryminacyjnym, prawach ekonomicznych, prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej, została wybrana wojewódzkim Pełnomocnikiem Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami. To pierwszy w historii Samorządu Województwa Podlaskiego pełnomocnik zajmujący się sprawami osób z niepełnosprawnościami.

Marszałek Artur Kosicki podkreślał, że jako doświadczony prawnik dr Anna Drabarz będzie dużym wsparciem m.in. w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących działań na rzecz niepełnosprawnych, a jako osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim trafnie wskaże także ich potrzeby i problemy. 
Marszałek chce, aby jednym z pierwszych miejsc poddanych testowi dostępności był urząd marszałkowski.

- Chcemy się dowiedzieć, jakie zmiany należy wprowadzić w naszym urzędzie, aby był bardziej przyjazny wobec osób z niepełnosprawnościami i nie chodzi tylko o osoby na wózku – mówi marszałek Artur Kosicki.

150 tys. osób z różnymi potrzebami

Pełnomocnik Zarządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie zajmowała się m.in. analizą problemów i potrzeb tego środowiska, opiniowaniem projektów aktów prawnych związanych z prawami osób z niepełnosprawnościami. Będzie też odpowiedzialna za inicjowanie, opiniowanie i współpracę przy opracowywaniu programów dotyczących niepełnosprawnych oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz takich osób. Ponadto pełnomocnik zajmie się też sprawami związanymi z jeszcze lepszym dostosowaniem urzędu marszałkowskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- To dla mnie bardzo ważny sygnał ze strony samorządu, że tematyka niepełnosprawności jest zauważana - mówi Anna Drabarz - W naszym województwie jest 150 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Ich potrzeby są różne i będziemy aktywnie działać, aby ta dostępność wszelkich możliwych miejsc, imprez, komunikacji była jak największa.

Anna Drabarz od 2010 do 2017 roku była doradczynią prawną w agencji pośrednictwa pracy Fundacji Aktywizacja. W latach 2011-2015 pełniła funkcję członkini Zarządu Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Od 2014 do 2016 roku przewodniczyła Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego II kadencji.

Od 2015 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Prawa UwB ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami 2016. Inicjatorka powstania Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami – od 2016 roku prezes zarządu. Odpowiada za kontakty międzynarodowe w zarządzie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które jest członkiem Europejskiego Forum Niepełnosprawności.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1581 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39