WOŚP chce budować w Michałowie centrum logistyczne. Inne samorządy apelują

2021.10.29 17:42
WOŚP chce budować w Michałowie centrum logistyczne, które posłuży organizacjom pomocowym działającym w strefie przygranicznej. Tymczasem samorządowcy wystosowali wspólny apel do rządu o systemową pomoc uchodźcom na granicy białorusko-polskiej. Dołączyły się do niego m.in. władze Białegostoku.
WOŚP chce budować w Michałowie centrum logistyczne. Inne samorządy apelują
Fot: UM Michałowo

W piątek burmistrz Michałowa spotkał się z przedstawicielami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zamierza wybudować w Michałowie centrum logistyczne, które posłuży organizacjom pozarządowym i lekarzom działającym w strefie przygranicznej.

Do Michałowa cały czas napływa pomoc rzeczowa i finansowa. Władze gminy zaznaczają jednak, że powinna ona służyć wszystkim potrzebującym wsparcia i obejmować swym zasięgiem tereny wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej, a pojedynczy samorząd ma ograniczone możliwości dystrybucji tej pomocy. Dlatego Michałowo próbowało zachęcić inne samorządy do włączenia się do inicjatywy i dystrybucji pomocy na swoim terenie.

W piątek w Michałowie spotkali się samorządowcy (nie było jednak ich tak wielu, jak się zapewne spodziewano), by omówić najbardziej palące problemy gmin nadgranicznych, a także potrzeby gmin deklarujących chęć przyjęcia uchodźców. Goście przekazali też burmistrzowi Michałowa dary rzeczowe, zebrane w innych gminach w Polsce w ramach akcji pomocy uchodźcom.

"Samorządy zawsze były solidarne. Wzajemnie nieśliśmy sobie pomoc po tragicznej wichurze na Kaszubach, po powodziach na Podkarpaciu czy w Opolu. Teraz również samorządy z całej Polski solidarnie wspierają włodarzy z przygranicznych miejscowości niosących pomoc na swoim terenie. Współpracujemy z innymi gminami w Polsce, żeby jak najwięcej zdziałać, bo mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym, który niestety zbiera śmiertelne żniwo. Nie możemy pozostawać obojętni wobec krzywdy, jakiej doznają ludzie na granicy, zmuszeni do przebywania w skrajnie trudnych warunkach i nocowania pod gołym niebem. Ograniczenia wynikające z wprowadzenia na tym terenie stanu wyjątkowego niestety tylko utrudniają tę pomoc" – podkreślali samorządowcy.

Zaapelowano również do innych polskich samorządów o włączenie się w działania pomocowe oraz do polskiego rządu o pilne powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli między innymi rządu, NGO i samorządów, którego celem byłoby opracowanie wspólnej strategii pomocy ludziom przekraczającym białorusko-polską granicę.

– Oczywiście doskonale rozumiemy potrzebę ochrony granic naszego państwa. Nie możemy jednak zapominać, że powinniśmy bronić nie tylko polskiej granicy, ale też świata wartości, które nie pozwalają patrzeć obojętnie na cierpienie kobiet i dzieci. Ten kryzys się pogłębia i najwyższy czas, aby w tej sytuacji wspólnie znaleźć konkretne rozwiązania zapobiegające tragediom – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Polscy samorządowcy od dawna zwracają uwagę na potrzebę wspólnych – ustalonych pomiędzy rządem i samorządem, z udziałem organizacji pozarządowych – systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia imigrantów przebywających na terenie Polski. Cudzoziemcy, którzy z różnych przyczyn zmuszeni byli opuścić swoje ojczyzny, żyją w naszych wspólnotach lokalnych. Dzieci uczęszczają do samorządowych żłobków, przedszkoli i szkół, wiele osób korzysta ze wsparcia miejskich czy gminnych ośrodków pomocy. To samorządy w dużej mierze finansują działanie centrów integracyjnych. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej pokazuje w sposób tragiczny, jak bardzo takie systemowe wsparcie ponad wszelkimi podziałami jest potrzebne.

Już 2 września Komisja Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich jednogłośnie przyjęła stanowisko w tej sprawie, które 24 września Zarząd Związku Miast Polskich skierował do polskiego rządu. ZMP zaapelował o humanitarne i zgodne z konwencjami międzynarodowymi, których Polska jest sygnatariuszem, oraz prawem krajowym potraktowanie azylantów znajdujących się na pograniczu polsko-białoruskim, jak również o długofalową politykę migracyjną nastawioną na integrację.

W spotkaniu w Michałowie wzięli udział: Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, zastępca prezydenta Sopotu; Tadeusz Truskolaski, prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku; Mirosław Lech, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Korycina; Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki; Jacek Karnowski, członek zarządu Związku Miast Polskich, prezes zarządu Stowarzyszenia Tak! Samorządy dla Polski, prezydent Sopotu oraz Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. Na konferencję zaproszenia zostały wysłane do wójtów gmin: Mielnik, Nurzec Stacja, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Białowieża, Narewka, Gródek, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra, Nowy Dwór, Płaska oraz burmistrzów: Kleszczel, Krynek, Sokółki, Lipska. Na zaproszenie Michałowa odpowiedziały jak na razie dwie gminy: Gródek i Sokółka, których przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu (w tym samym czasie odbywało się XXXVII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego).

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1632 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39