WSAP wygrywa w sądzie z EDUZAM. W tle konfliktu znajdowały się licea mundurowe

2017.05.10 09:06
Spółka EDUZAM musi zapłacić Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Powstanie konkurencyjnej placówki, nieogrzane czy nieposprzątane pomieszczenia, zdaniem sądu, nie mogą być podstawą do wypowiedzenia najmu w trybie natychmiastowym.
WSAP wygrywa w sądzie z EDUZAM. W tle konfliktu znajdowały się licea mundurowe
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

Sąd wskazał rozstrzygnięcie sprawy z powództwa Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku przeciwko spółce EDUZAM. Proces wygrał WSAP, której teraz EDUZAM będzie musiał zapłacić około 23 tys. zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienia w płatnościach.

Geneza sporu

Krótko wyjaśniając, w październiku 2013 r. strony, o których mowa, zawarły umowę najmu pomieszczeń. EDUZAM prowadził w nich Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych. W pewnym momencie niektóre faktury nie zostały zapłacone, więc WSAP wystąpił na drogę sądową.

Natomiast spółka nie chciała uiścić pieniędzy, bowiem twierdziła, że osoby korzystające z pomieszczeń zgłaszały różne zastrzeżenia dotyczące m.in. tego, że sale były niedogrzane, nie były również sprzątane, co uniemożliwiało prowadzenie zajęć. Spółka EDUZAM podnosiła też, że WSAP zaczął prowadzenie konkurencyjnej działalności gospodarczej. Chodziło o zamiar otworzenia podobnej szkoły mundurowej. Dlatego EDUZAM wypowiedział w trybie natychmiastowym zawartą wcześniej umowę - w lutym 2015 r.

Faktem jest, że w 2014 r. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej zarejestrowała liceum ogólnokształcące służb mundurowych i liceum ogólnokształcące.

Zdaniem sądu...

Teraz sąd uznał, że nie było podstaw do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. W ocenie sądu materiał dowodowy sprawy nie zawierał jakichkolwiek dostatecznych dowodów na potwierdzenie tego, że nie można było używać przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Oczywiście mogły być pewne ograniczenia co do używania przedmiotu najmu w pewnych okresach, ale nie jest to podstawą do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu do wypowiedzenia. Podstawą do wypowiedzenia umowy najmu są bowiem wady fizyczne i prawne uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. I tutaj należy wykluczyć rozszerzenie pojęcia wady na wszelkie okoliczności zewnętrzne, które jedynie oddziałują na przedmiot najmu – mówiła sędzia w uzasadnieniu wyroku.

Ponadto w ocenie sądu zarejestrowanie przez powoda (WSAP) szkoły o podobnym profilu nie może być uznane za wadę przedmiotu najmu i stanowić podstawy do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

- Nie można uznać, że prowadzenie przez EDUZAM zajęć było w wynajmowanych pomieszczeniach niemożliwe. Tego strona pozwana nie udowodniła - m.in. w taki sposób sędzia uzasadniała wyrok.

Mówiła też, że nie można przyjąć, że WSAP świadomie dążył do rozbicia szkoły prowadzonej przez EDUZAM i do przejęcia uczęszczającej do niej uczniów.

Sędzia poinformowała również, że podczas przeprowadzonej doraźnej kontroli w szkole EDUZAM w lutym 2015 r. stwierdzono częste zmiany tygodniowego rozkładu zajęć oraz bardzo dużą rotację w kadrze pedagogicznej szkoły.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

978 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39