Współpraca Białegostoku z sąsiadami się rozwija. Planowane są kolejne projekty

2016.12.30 16:58
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowało rok 2016 w zakresie postępów wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przeprowadzono w sumie 17 naborów projektów na łączną kwotę prawie 170 mln zł.
Współpraca Białegostoku z sąsiadami się rozwija. Planowane są kolejne projekty
Fot: MN

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowy instrument Unii Europejskiej. Na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi platformę partnerskiego modelu współpracy Białegostoku z okolicznymi gminami – Choroszczą, Czarną Białostocką, Dobrzyniewem Dużym, Juchnowcem Kościelnym, Łapami, Supraślem, Turośnią Kościelną, Wasilkowem i Zabłudowem.

- Ma ona na celu zwiększenie konkurencyjności obszaru oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców – tłumaczy Anna Augustyn z biura BOF.

Cztery główne cele

W piątek (30.12) doszło do podsumowania roku 2016, jeśli chodzi o postępy w ramach działań ZIT, które koncentrują się wokół czterech obszarów: atrakcyjności inwestycyjnej, kompetencji do pracy, aktywnej integracji społecznej oraz gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska. W mijającym roku przeprowadzono 12 naborów projektów w trybie pozakonkursowym na łączną kwotę 76,71 mln zł oraz 5 w trybie konkursowym o wartości 93,2 mln zł.

- Chcemy pokazać społeczeństwu, że jest nowy instrument jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i jest to instrument, który daje możliwość współpracy pomiędzy dużym miastem, w tym wypadku Białymstokiem, a ościennymi gminami, czyli Białostockim Obszarem Funkcjonalnym – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski, a zarazem prezes BOF. - ZIT daje możliwość oprzyrządowania współpracy, co jest niezwykle ważne – duży nacisk kładziemy na poprawę infrastruktury, ale też na sprawy społeczne, a szczególnie duży na inwestycje, czyli na tereny inwestycyjne i szkolnictwo zawodowe.

Do integracji potrzebne są pieniądze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to element Regionalnego Programu Operacyjnego. 76 mln euro to zaledwie około 6% RPO, ale to i tak duża kwota. Instytucją zarządzającą ZIT jest woj. podlaskie, które dołożyło dodatkowe 10 mln euro na realizację niektórych projektów.

- Kiedy myślimy o tym, jak dobrze integrować ludzi, instytucje i samorządy, to dużo mówi się o dobrych relacjach, więziach, chęciach, ale do tego wszystkiego potrzebny jest ważny jeden element wiążący tą integrację, czyli pieniądze. To, że w RPO znalazł się ten kawałek tortu na rzecz zintegrowania Białegostoku z sąsiadami, takiego funkcjonalnego zintegrowania, pokazuje, że Białystok jest centrum i wymaga współpracy z ościennymi gminami – mówi wicemarszałek województwa Maciej Żywno.

Inwestycje w tereny i w uczniów

Jeśli chodzi o konkretne działania, to w ramach ZIT rozstrzygnięto konkurs na uzbrojenie 12 ha terenów inwestycyjnych w Łapach razem z 1 km dróg. Zostaną tam zlokalizowane 4 nowe inwestycje. Podpisano również umowę na stworzenie Centrum Kompetencji BOF. W zakresie szkolnictwa zawodowego 3 tys. osób zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym. Kolejny 1 tys. przejdzie szkolenia zawodowe, a 600 uczniów otrzyma wsparcie w postaci staży i praktyk.

W roku 2017 planowany jest choćby nabór wniosków na realizację wartego ponad 90 mln zł projektu partnerskiego wszystkich gmin w ramach ZIT na rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl
1237 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39