Współpraca na pograniczu. Podlasie i Obwód Brzeski chcą oficjalnie połączyć siły

2018.03.28 11:32
Województwo podlaskie zamierza oficjalnie współpracować - na wielu polach - z białoruskim Obwodem Brzeskim.
Współpraca na pograniczu. Podlasie i Obwód Brzeski chcą oficjalnie połączyć siły
Fot: pixabay.com

Władze województwa chcą nawiązać międzynarodową współpracę z Obwodem Brzeskim, który znajduje się na Białorusi. Muszą jednak najpierw wystąpić do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie takiego porozumienia.

Strony będą współpracowały w takich dziedzinach jak: przemysł, rolnictwo, wymiana handlowa i inwestycje, transport, ochrona środowiska, innowacje i rozwój technologiczny, ochrona zdrowia i polityka społeczna, sport i turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nauka i edukacja oraz wymiana młodzieży.

Współdziałanie ma polegać także na wzajemnym uczestniczeniu w imprezach gospodarczych, naukowych, turystycznych, kulturalnych i targowo-wystawienniczych. Koszty pobytu delegacji oficjalnych będzie pokrywała strona zapraszająca, a roboczych – strona delegująca.

Porozumienie wejdzie w życie w dniu podpisania. Zostanie zawarte na 5 lat. Poza tym będzie ono automatycznie przedłużane o kolejne 5 lat, chyba że któraś ze stron zechce je wypowiedzieć.

Z inicjatywą sformalizowania dotychczasowej współpracy wystąpił przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego - Anatolij Lis. Natomiast Andrej Klec - wiceprzewodniczący Obwodu Brzeskiego podkreślił ważność oficjalnej współpracy, która umożliwi aplikowanie podmiotom z Obwodu Brzeskiego ubieganie się o środki unijne.

Także Podlasie mogłoby zyskać na zawartym porozumieniu. Dotychczas współpraca z białoruskim partnerem umożliwiła otwarcie Puszczy Białowieskiej i Parku Kanału Augustowskiego dla ruchu bezwizowego. Także Brześć i Rejon Brzeski zyskały status strefy ruchu bezwizowego. Zdaniem władz województwa daje to duże możliwości dotyczace kreowania nowych turystycznych szlaków i modernizacji już istniejących. Ma to być też bodziec do rozwoju małej przedsiębiorczości na polsko-białoruskim pograniczu.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

859 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39