Współpraca polsko-litewska w sytuacjach kryzysowych

2009.12.09 00:00
W Mariampolu na Litwie odbyło się IX posiedzenie Grupy Roboczej ds. Współpracy Przygranicznej. Grupa chce koordynować działania w zakresie zwalczania i zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym, które mogą zaistnieć w przygranicznych rejonach Polski i Litwy.

Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia z zakresu współpracy w obszarze zarządzania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, współpracy służb ratowniczych i porządkowych, współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, współpracy polskich i litewskich służb granicznych i celnych oraz współpracy w ramach Euroregionu Niemen.

Ze strony Polski obradom przewodniczył wojewoda Maciej Żywno, zaś Litwę reprezentował naczelnik okręgu Mariampol, Birute Kazemekaite. W posiedzeniu także wzięli udział przedstawiciele różnych służb z rejonów przygranicznych obu państw. Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej odbędzie się w trzecim kwartale 2010 r.

E.S.

931 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39