Wybitni twórcy białostockiej polonistyki upamiętnieni

2022.04.28 15:05
Trzy sale na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku mają swoich patronów. W ten sposób uczelnia uhonorowała nieżyjących już profesorów, którzy przyczynili się do jej rozwoju.
Wybitni twórcy białostockiej polonistyki upamiętnieni
Fot: UwB
Sama im. B. Nowowiejskiego

W czwartek (28.04) sale Wydziału Filologicznego UwB zyskały swoich patronów. W ten sposób uczelnia chciała wyróżnić wybitne postacie, twórców białostockiej polonistyki: Elżbietę Feliksiak, Halinę Krukowską i Bogusława Nowowiejskiego.

- To byli nasi mistrzowie, twórcy środowiska filologicznego w Białymstoku. Wnieśli ogromny wkład w rozwój instytucjonalny naszego wydziału, ale też kształtowali naszą naukową tożsamość: nadawali kierunek badaniom, tworzyli zespoły naukowe. Bardzo wiele im zawdzięczamy - mówi prof. Jarosław Ławski, dziekan Wydziału Filologicznego.

Zdaniem rektora UwB nie wolno zapominać o historii uczelni i ludziach, którzy przyczynili się do tego, jak wygląda obecnie.

- Historia uniwersytetu jest równie istotna, jak jego teraźniejszość. Takie formy upamiętnienia naszych pracowników są ważne, bo budują w środowisku akademickim poczucie ciągłości, są też elementem uniwersyteckich tradycji – komentuje prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Po nadaniu salom patronów odbyło się sympozjum naukowe, podczas którego omówione zostały naukowe dokonania wyróżnionych profesorów, w którym uczestniczyli nie tylko pracownicy UwB, ale też przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego czy Uniwersytetu Opolskiego. O godz. 17.00 zaplanowano zaś otwarty wieczór wspomnień o prof. Elżbiecie Feliksiak, prof. Halinie Krukowskiej i prof. Bogusławie Nowowiejskim w Książnicy Podlaskiej.

Kim byli upamiętnieni pracownicy uczelni?

Profesor Elżbieta Feliksiak to wybitna literaturoznawczyni, polonistka, germanistka, tłumaczka, autorka prac z zakresu poetyki, teorii literatury, antropologii literackiej i komparatystyki. Wydała także trzy monografie, interpretowała twórczość Cypriana Kamila Norwida. Zainicjowała także badania nad pamięcią Kresów Północno-Wschodnich. Za swoje osiągnięcia ostała odznaczona Medalem Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Feliksiak zmarła w 2015 r.

Profesor UwB Halina Krukowska zasłynęła jako badaczka literatury polskiego i europejskiego romantyzmu, była mickiewiczologiem, edytorką i autorką kilku monografii. Zainicjowała też wydanie Naukowej Serii Wydawniczej pt. "Czarny Romantyzm". Była też laureatką XVIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego. Zmarła w 2019 r.

Profesor Bogusław Nowowiejski – wybitny językoznawca, historyk języka i synchronista, autor prac z zakresu leksykologii i leksykografii. Przez wiele lat badał podlaską gwarę i mowę ludzi żyjących w regionie północno-wschodnim. W latach 1999-2005 był prorektorem UwB, od 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego, później kierownika Zakładu oraz Katedry Historii Języka Polskiego. Został odznaczony „Srebrnym Krzyżem Zasługi” oraz medalem "Zasłużony dla Uniwersytetu". Zmarł w 2019 r.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1550 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39