Wybory nowego rektora UwB. Znamy jednego z kandydatów! [WYWIAD]

2024.02.19 17:52
W tym roku odbędą się wybory nowego rektora Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Jednym z kandydatów jest obecny dziekan Wydziału Prawa UwB prof. dr hab. Mariusz Popławski. Co o nim wiemy?
Wybory nowego rektora UwB. Znamy jednego z kandydatów! [WYWIAD]
Fot: prof. M. Popławski/archiwum prywatne
Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Okres wyborczy trwa

Od 2016 r. rektorem Uniwersytetu w Białymstoku jest prof. dr hab. Robert Ciborowski, który zgodnie z przepisami nie może kandydować po raz trzeci. Po 8 latach piastowania przez niego tego stanowiska przyszedł czas na zmianę.

Za kilka miesięcy wybrany zostanie nowy rektor. Najpierw jednak odbędą się wybory elektorów, którymi zostaną zarówno pracownicy dydaktyczni, administracyjni, jak i studenci. To właśnie oni będą mieli kluczową rolę w wyborze nowego lidera uczelni.

Prof. dr hab. Mariusz Popławski - kandydat na rektora. Kim jest?

Wiadomo już, że na stanowisko rektora UwB postanowił kandydować w tym roku dziekan Wydziału Prawa UwB - prof. dr hab. Mariusz Popławski. Jak sam przyznał, zdecydował się na to, ponieważ "potrafi wsłuchiwać się w głos i potrzeby innych osób, a jednocześnie ma niezbędne kompetencje i doświadczenie, żeby sprostać temu wyzwaniu".

- Bardzo zależy mi na Uniwersytecie w Białymstoku i całej społeczności, która go tworzy. Mam bardzo dobre pomysły na to, aby nasza uczelnia dynamicznie się rozwijała, systematycznie podnosząc swój prestiż, ale jednocześnie, aby była miejscem, w którym dla wszystkich uda się stworzyć bardziej komfortowe warunki do pracy i studiowania – mówi prof. Popławski.

Podczas ponad 20-letniej pracy na UwB, prof. dr hab. Mariusz Popławski pełnił wszystkie najważniejsze funkcje w uczelni, poza funkcją rektora oczywiście. Przez ten czas miał okazję dobrze poznać potrzeby uniwersytetu. W trakcie kariery zawodowej był m.in. prodziekanem, prorektorem, a od 2019 r. jest dziekanem Wydziału Prawa.

- Pełniąc zwłaszcza funkcję dziekana, udowodniłem, że jestem osobą, która potrafi kierować bardzo dużym zespołem ludzi i prowadzić do wspaniałych sukcesów. Wspólnym bowiem wysiłkiem całego wydziału, uzyskaliśmy, to czego do tej pory, w historii Uniwersytetu w Białymstoku, żaden inny wydział nie uzyskał. Mam tu na myśli m.in. kategorię A plus, którą otrzymaliśmy po ostatniej ewaluacji działalności naukowej, a także Certyfikat Doskonałości Kształcenia przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną po ostatniej ocenie kierunku prawo – zaznaczył kandydat na rektora.

Jakie ma plany względem uczelni?

Prof. Popławski ma jasną wizję tego, co chce robić dla największej uczelni w regionie. Jak sam podkreśla, jego priorytetem jest ciągłe podnoszenie jakości nauki i dydaktyki na każdym wydziale, co pozwoliłoby uczynić uczelnię jeszcze bardziej renomowaną i efektywną w osiąganiu akademickich celów.

- Chciałbym jak najszybciej przygotować m.in. regulacje prawne określające zasady przyznawania nagród finansowych oraz obniżek pensów dydaktycznych. Pilną sprawą jest także podjęcie prac związanych ze stworzeniem nowoczesnego "Biura Projektowego", który będzie dla nas wszystkich wsparciem przy uzyskiwaniu środków zewnętrznych m.in. na badania, a także stworzenie dobrych warunków m.in. prawnych, aby "chciało się" i opłacało pracownikom naszego uniwersytetu aplikować o te środki – podkreślił prof. Popławski.

Kolejnym istotnym działaniem, byłoby opracowanie nowoczesnej strategii promocji białostockiego uniwersytetu i stworzenie wzmocnionego zespołu, który będzie się tym zajmował.

"Rozwój wydziałów siłą Uniwersytetu w Białymstoku"

Dziekan Wydziału Prawa UwB wskazał, że potencjał wszystkich uniwersyteckich wydziałów jest ogromny, ale jego zdaniem, nie jest on w pełni wykorzystany.

- Stąd moje hasło wyborcze: "Rozwój wydziałów siłą uniwersytetu". W tym kontekście ważne jest stworzenie m.in. przejrzystych procedur, które pomagają nie tylko pracować, ale przede wszystkim spełniać się zawodowo. Uważam bowiem, że uczelnia może być miejscem, w którym praca daje satysfakcję – mówił prof. Popławski.

Kandydat na rektora uważa, że aktualnie niesprawiedliwością są bardzo niskie wynagrodzenia dla pracowników. Bowiem, osoby, które nie są nauczycielami, zarabiają obecnie najniższą krajową, albo nieznacznie powyżej. Czego jeszcze potrzebuje UwB?

- Moim zdaniem potrzebujemy wzmocnienia działań antymobbingowych. Uważam, że jest to sprawa bardzo istotna, o której rozmawiać trzeba i wobec której należy podejmować działania. Dałem temu przykład, upubliczniając wyniki ankiety badającej występowanie zjawiska mobbingu na Wydziale Prawa. Problemy, które z niej wynikały, uczyniłem przedmiotem publicznej dyskusji na Radzie Wydziału. Ponadto Wydział Prawa wystąpił do władz rektorskich UwB z sugestią organizacji dalszych szkoleń dedykowanych, przy czym podkreśliliśmy, że szkolenia te powinny być powiązane bardziej szczegółowo z pracą na uczelni, naszymi warunkami i relacjami pracowniczymi, które występują na naszym uniwersytecie – oznajmił dziekan.

Pozostali kandydaci

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kandydatem na rektora ma być prof. dr hab. Jan Cieśliński, który jest pracownikiem na Wydziale Fizyki UwB, który w 2016 r. kandydował, na to stanowisko, ale przegrał wówczas z obecnym rektorem prof. Ciborowskim. Ponadto kontrkandydatką prof. dr. hab. Mariusza Popławskiego, ma też być prawdopodobnie obecna prorektorka ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Izabela Święcicka.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1130 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39