Wygrali "Marzenie o Nauce". Teraz będą się uczyć w I LO

2014.07.11 00:00
Siedmioro uczniów z terenów wiejskich województwa podlaskiego zostało stypendystami Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego. Dzięki temu od września będą mogli rozpocząć naukę w jednym z najlepszych liceów w Podlaskiem - I LO w Białymstoku.
Wygrali "Marzenie o Nauce". Teraz będą się uczyć w I LO
Fot: freedigitalphotos.net

Od nowego roku szkolnego w Białymstoku będzie się uczyć łącznie 19 stypendystów, 12 podopiecznych Fundacji w klasach II i III oraz 7 uczniów, którzy przeszli pozytywnie rekrutację do I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz zostali wskazani przez Komisję Rekrutacyjną Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego EFC. Stypendyści pochodzą z terenów całego województwa podlaskiego, m.in. z powiatów: kolneńskiego, suwalskiego, białostockiego czy sokólskiego.

Aby ubiegać się o stypendium "Marzenie o Nauce", kandydaci musieli spełnić szereg kryteriów, np. mieszkać na terenach wiejskich, uzyskać średnią ocen 4,75 w ostatniej klasie gimnazjum lub zdobyć tytuł laureata na olimpiadzie przedmiotowej, także istotna była sytuacja finansowa rodziny - dochód na jedną osobę nie mógł przekraczać 840 zł netto na jedną osobę.

Dzięki stypendium młodzież, której na to nie byłoby stać, będzie mogła rozpocząć naukę w jednym z najlepszych liceów w województwie.
- Z I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku współpracujemy od początku istnienia Fundacji. Jest to szkoła z tradycją, która zapewnia podopiecznym Fundacji rozwój intelektualny na najwyższym poziomie. Zajmuje także wysokie miejsca w rankingach Ogólnopolskich - tłumaczy Maciej Ziółkowski, koordynator wojewódzki EFC.

Stypendystom w ramach programu "Marzenie o Nauce" fundacja pokryje: koszty zakwaterowania w internacie lub bursie oraz wyżywienie, różne składki szkolne i ubezpieczeniowe, a także zakup podręczników.

W tym roku odbyła się już 5. edycja rekrutacji do programu "Marzenie o Nauce". Ze stypendium korzysta obecnie w sumie 240 młodych ludzi w całej Polsce. Misją Fundacji EFC jest wspomaganie rozwoju edukacyjnego zdolnej młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich, szczególnie tej niezamożnej, a co za tym idzie - danie szansy na lepszy start kariery.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

1548 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39