Wymiana pieców. Białostoczanie mogą zgłaszać się po dotacje od miasta

2020.08.03 09:51
Od poniedziałku (3.08) białostoczanie, którzy chcą wymienić stare piece na bardziej ekologiczne ogrzewanie mogą składać wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia z budżetu miasta.
Wymiana pieców. Białostoczanie mogą zgłaszać się po dotacje od miasta
Fot: pixabay.com

Białostoczanie, którzy zdecydują się na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym mogą liczyć na dofinansowanie z Urzędu Miejskiego. Pokryje on część kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, bądź zainstalowania ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub zainstalowania pomp ciepła.

Dotacje będą przyznawane do 45% poniesionych kosztów kwalifikowanych, do kwoty 5 tys. zł. Ubiegać się o nie mogą tylko osoby fizyczne.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w terminie od 3 sierpnia do 10 września. Można to zrobić:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1 (w poniedziałki w godz. 8.00–17.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30–15.30);
- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
- elektronicznie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej Identyfikator ePUAP: UMwB. Adres skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka.

Spośród osób, które złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Z każdym wnioskodawcą, któremu zostanie udzielona dotacha, będzie podpisana umowa, w której zostaną określone terminy zmiany instalacji.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów: TUTAJ.

W budżecie miasta na 2020 r. na dofinansowanie wymiany sposobu ogrzewania jest 225 tys. zł. Oznacza to, że wsparcie uzyska co najmniej 45 gospodarstw domowych.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1348 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39