Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

ul. Krakowska 9
15-875 Białystok

tel. 85 749 94 40, 85 749 94 50, 601 237 052
Czynne: PN - SOB: 10.00 - 14.00, ŚR - nieczynne
Ilość wyświetleń: 106181

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku w chwili obecnej kształci na kierunkach:

Studia I stopnia:

- Kosmetologia
Student kierunku Kosmetologia, poza wiedzą z zakresu ogólnych przedmiotów medycznych, chemicznych i biologicznych nabywa też kompleksowa wiedzę i umiejętności właściwego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających.

- Pielęgniarstwo
Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu:

nauk medycznych, pielęgniarstwa i społecznych a także umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną czy też grupą społeczną.

- Ratownictwo medyczne
Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnych pracowników jednostek ratownictwa medycznego. Studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

Studia jednolite magisterskie 5-letnie magisterskie:

- Fizjoterapia
Absolwent 5-letnich studiów na kierunku Fizjoterapia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje fizjoterapeuty. Kształcenie odbywa się na profilu praktycznym dzięki czemu studenci uzyskują wiedzę i praktykę potrzebną do samodzielnej pracy w placówkach ochrony zdrowia: (przychodnie lekarskie, sanatoria, ośrodki rehabilitacyjne), placówkach oświatowo-wychowawczych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych i wielu innych miejscach świadczących usługi na rzecz poprawy zdrowia.

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie):

- Kosmetologia
Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje kosmetologa. W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • właściwego zdiagnozowania stanu cery, zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;

pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.

- Pielęgniarstwo
Absolwent 2-letnich studiów na kierunku Pielęgniarstwo otrzymuje tytuł magistra i nabywa umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa. Absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie nią w dziedzinach:

 • przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych,
 • ocena stanu zdrowia pacjenta i rozpoznanie czynników zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta,
 • rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej oraz określenie zasobów niezbędnych do ich zaspokojenia,
 • organizowanie i nadzorowanie opieki pielęgniarskiej z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, przyjętych teorii i koncepcji pielęgniarstwa,
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w instytucjach opieki zdrowotnej, oświatowych i społecznych,
 • dokumentowanie procesu pielęgnowania i wykorzystywanie informacji do oceny świadczonej opieki.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” przygotowany jest również do pracy w zakresie promocji i edukacji zdrowotnej, obejmującej obszary:

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
 • promocja zdrowia w instytucjach oświatowych,
 • uczenie chorego życia z chorobą i niepełnosprawnością,
 • organizowania i uczestniczenia w zdrowotnych kampaniach edukacyjnych w środowisku lokalnym i krajowym.

Studia podyplomowe:

- Ziołoterapie,
- Stylizacja fryzjerska i kosmetyczna,
- Kosmetologia stosowana,
- Kosmetologia w medycynie,
- Fizjoterapia i opieka geriatryczna,
- Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii,
- Podologia.
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE
1501 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39