XV jubileuszowa edycja Nagrody Honorowej "Świadek Historii"

dodane dnia: 2024-06-12 przez: Dali01
Uwaga: impreza już się odbyła.
Termin imprezy:
2024-06-12 - 2024-06-30
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie zapraszają do zgłaszania kandydatów (instytucji, organizacji i osób fizycznych) do XV jubileuszowej edycji Nagrody Honorowej "Świadek Historii".

Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom i stowarzyszeniom działającym na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu polskiego oraz współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. wspieranie pionu edukacyjnego w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana pośmiertnie.

Nagrodę przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne, dołączając ich pisemną zgodę na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatur zgłaszanych pośmiertnie). Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać podstawowe dane o kandydacie oraz opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie nagrody oraz dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia.

Nagroda może być przyznana danej osobie/instytucji tylko raz.

Zgłaszane w latach ubiegłych kandydatury, które nie znalazły się w gronie laureatów, można zgłaszać ponownie.

Wnioski o przyznanie nagrody należy przesyłać pocztą do 30 czerwca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok), z dopiskiem: "Świadek historii".

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Adam Malczyk, tel. (85) 664-57-53, mail: adam.malczyk@ipn.gov.pl
Miejsce imprezy
ul. Warsztatowa 1A
15-637 Białystok

1064 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39