Z Ukrainą! Białostoccy radni wyjątkowo jednomyślni. Organizują pomoc, udostępniają dom

2022.02.28 12:02
Oprócz - tradycyjnie - flag Białegostoku, Polski i Unii Europejskiej podczas poniedziałkowej sesji rady Miasta Białegostoku wywieszono też flagę Ukrainy. Białostoccy radni dziękują za pomoc, jaką niosą mieszkańcy sąsiedniemu krajowi ogarniętemu wojną. Jak mało kiedy byli też zgodni. Przyjęto stanowisko potępiające rosyjski atak.
Z Ukrainą! Białostoccy radni wyjątkowo jednomyślni. Organizują pomoc, udostępniają dom

Pierwszy transport już w Ukrainie

24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Już na drugi dzień Białystok zaczął przygotowania do niesienia pomocy Ukraińcom. Na poniedziałkowej sesji rady miasta przedstawiono podsumowania pierwszych dni pomocowej akcji.

Do Ukrainy dotarł już pierwszy transport pomocy humanitarnej przygotowanej przez białostoczan.

- W ciągu kilku godzin budynek przy ul. św. Rocha 3 zapełnił się żywnością, produktami, kocami, karimatami, lekami - mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki i podziękował wszystkim białostoczanom, którzy tłumnie przybyli z darami, organizacjom pracującym przy zbiórce oraz radnym zaangażowanym w pomoc.

Czekamy na uchodźców

Teraz miasto czeka na obywateli Ukrainy, którzy będą przybywać do Białegostoku uciekając przed wojną. Spodziewają się głównie kobiet i dzieci.

- Mamy miejsc w sumie 5 700. Na ten moment mamy hotel BOSiR, który dysponuje miejscami dla 80 osób, jest zarezerwowany - mówi Rafał Rudnicki.

Spodziewa się, że jeszcze dziś pojawią się w nim uchodźcy. Już 113 osób narodowości ukraińskiej przyjechało do hotelu nad zalewem w Wasilkowie, następny ma być hotel Turkus (to obiekty prywatne), potem należący do miasta obiekt BOSiR-u.

Jeśli tych 5 700 miejsc to będzie za mało, Rudnicki deklaruje że znajdą się kolejne.

- Bierzemy pod uwagę, by zakwaterowywać ludzi w szkołach. Tam można byłoby zakwaterować około 4 000 uchodźców. Szkolne kuchnie przygotowywałyby posiłki - informował radnych.

Ponadto miasto prowadzi rozmowy z fundacją Dialog o przekazaniu budynku po domu dziecka przy ul. Słonimskiej, gdzie też byłoby miejsce dla Ukraińców. Trwa sprawdzanie obiektów nieużytkowanych, które mogłyby nadawać się do zamieszkania.

Jest brane pod uwagę też to, by stadion miejski był magazynem na dary jeśli magazyny, które ma miasto, okazałyby się za małe.

Białystok może być wzorem dla innych miasta

- Białystok może być wzorem dla innych miasta - podsumował pierwsze działania pomocowe Rudnicki.

- Chciałbym w imieniu Rady Miasta podziękować wszystkim białostoczanom, którzy organizują pomoc. Internet aż huczy od akcji - dodawał przewodniczący Rady Miasta Łukasz Prokorym.

Podziękowania za wszelką pomoc popłynęły od radnych wszystkich opcji. Wielu z nich osobiście zaangażowało się w organizację zbiórek darów: Katarzyna Kisielewska-Martyniuk, Jowita Chudzik, Joanna Misiuk, Marek Tyszkiewicz. Radny Zbigniew Klimaszewski w swoim domu udostępnił 2 pokoje dla czteroosobowej rodziny, która jeszcze dziś ma do niego zawitać.

Jak rzadko kiedy - jednym głosem

Podczas sesji rady miasta przyjęto również zaproponowane przez Łukasza Prokoryma stanowisko potępiające rosyjską agresję oraz przekazujące słowa wsparcia Narodowi Ukraińskiemu.

- Jest to pierwsze stanowisko, co do którego nie mam zastrzeżeń - mówi radny Paweł Myszkowski.

I rzeczywiście, jak chyba żadne inne te zostało podjęte jednomyślnie przez radnych wszystkich opcji, bez żadnej dyskusji.

Stanowisko w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Rada Miasta Białystok z całą mocą potępia agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W obliczu działań wojennych, rozpoczętych w dniu 24 lutego 2022 r. wymierzonych w suwerenność Ukrainy, wyrażamy nasze poparcie dla Narodu Ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomocy, jaka leży w naszej mocy. Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Łucka, przyjaciół z naszego miasta partnerskiego.

Ukraina jest państwem suwerennym, wolnym i demokratycznym. Integralność jej terytorium, nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia Narodu Ukraińskiego nie mogą być w żaden sposób łamane. Społeczeństwo ukraińskie ma prawo decydować o swojej przyszłości.

Jako wspólnota europejska i społeczność międzynarodowa stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem, bowiem atak Rosji na Ukrainę burzy ład i pokój w Europie. Solidarnie musimy stanąć po stronie wolności i prawa Narodu Ukraińskiego do życia w niepodległym państwie. W obecnej sytuacji konieczne są dotkliwe sankcje przeciw agresorowi. Wszelka współpraca z Rosją, także ta prowadzona na szczeblu samorządowym powinna zostać zawieszona.

Wobec tej tragicznej agresji, zagrażającej bezpieczeństwu europejskiemu musimy zachować jedność i wznieść się ponad konflikty i spory. Apelujemy też o podjęcie wszelkich inicjatyw zmierzających do wsparcia Ukrainy.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1673 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39