Zabytki odzyskają blask. Samorządy dostaną na ich odnowę 3 mld zł

2023.01.12 09:34
Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego spotkali się z samorządowcami z województwa podlaskiego, by omówić szczegóły Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmiany w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programie Inwestycji Strategicznych.
Zabytki odzyskają blask. Samorządy dostaną na ich odnowę 3 mld zł
Fot: WUOZ Białystok

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu gminy, powiatu czy województwa lub jednostki organizacyjnej im podległej.

- Do tej pory w pięciu edycjach Polskiego Ładu otrzymaliśmy prawie 3 mld zł dofinansowania, co jest niebywałym wsparciem samorządów - poinformował wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jest albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace. Może wynieść maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2%.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Wnioski można składać w aplikacji Polski Ład udostępnionej przez Bank Gospodarstwa krajowego, w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł lub do 3,5 mln zł - do 31 stycznia 2023 roku. Budżet w całym w kraju opiewa na kwotę 3 mld zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych został wprowadzony w 2021 roku, by zwiększyć skalę inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów w postaci promes inwestycyjnych udzielanych przez BGK.

W pięciu edycjach do tej pory podlaskie gminy, powiaty i województwo otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,9 mld zł. Jak poinformował Podlaski Urząd Wojewódzki, najwięcej wniosków dotyczyło infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, turystycznej i sportowej. Samorządy dostrzegły również potrzeby w zakresie poprawy infrastruktury szkolnej, efektywności energetycznej czy odnawialnych źródeł energii.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r. zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z czego wynika kilka zmian - m.in. możliwość wprowadzenia korekty zakresu inwestycji w ramach opisu zawartego we wniosku o dofinansowanie lub ogłoszenia ponownego postępowania zakupowego na całą lub część inwestycji.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1843 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39