Zagraniczni studenci z dyplomami ukończenia UMB

2011.06.20 00:00
22 studentów z Norwegii, Szwecji, Kanady czy USA otrzymało dyplomy ukończenia anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. To drugi zagraniczny rocznik, który ukończył sześcioletnią naukę w naszym mieście.
Zagraniczni studenci z dyplomami ukończenia UMB
Fot: M.Gorbacz

Po wysłuchaniu wystąpień władz uczelni wręczono nagrody studentom biorącym udział w sekcjach sportowych i reprezentujących uczelnię w zawodach sportowych. Podwójnie wyróżniony został Mark Klukowski, który współredagował "Młodego Medyka" i brał aktywny udział w pracach Parlamentu Studentów i organizacji życia akademickiego wśród studentów Oddziału Nauczania w Języku Angielskim.

- Sześć lat temu poznałem swoją dziewczynę, obecnie żonę, która pochodzi z Białegostoku. Wiedziałem, że chcę studiować medycynę i nie miało to znaczenia czy będzie to Toronto czy Białystok. Po prostu chciałem zostać doktorem, więc stwierdziłem, że mogę przyjechać i zrobić to tutaj - powiedział Mark Klukowski z Kanady.

Świeżo upieczony doktor wyznał, że całe studia są pięknym wspomnieniem, lecz najmilej wraca do zajęć z pediatrii. - Wykładowcy przekazali nam wielką pasję. To było niesamowite doświadczenie, czuje się naprawdę zainspirowany - dodał.

Mark Klukowski jest jednym z nielicznych studentów, którzy zostają po studiach w Białymstoku. Chce zrobić tu specjalizację i jest zainteresowany połączeniem chirurgii i pediatrii.

Zanim studenci otrzymali dyplomy, obejrzeli audiowizualne wspomnienie z sześciu lat studiów, a także wysłuchali życzeń od wykładowców. Dr. Jarosław Sokołowski z Kliniki Hematologii UMB podkreślił, by studenci pamiętali zawsze podstawy etyki lekarskiej z Przysięgi Hipokratesa - "po pierwsze nie szkodzić".

Program nauczania medycyny w języku angielskim dla obcokrajowców został powołany do życia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2004 roku. Zanim jednak do tego doszło, uczelnia powołała zespół osób, który zajął się przygotowaniami do wdrożenia tegoż nauczania. Jeszcze w grudniu 2003 roku podpisano umowę o współpracę w zakresie rekrutacji studentów do programu anglojęzycznego z terenów Skandynawii. Współpraca zaowocowała pierwszą rekrutacją na rok akademicki 2004/2005 i we wrześniu 2004 pierwsi studenci z Norwegii pojawili się w Białymstoku na tzw. kurs przygotowawczy, poprzedzający regularne studia. 1 października 2004 roku 24 studentów rozpoczęło studia w 6-letnim programie nauczania medycyny w języku angielskim na Wydziale Lekarskim w AMB. Od tego roku liczba rekrutowanych stale wzrastała i w roku akademickim 2009 /2010 przyjęto 49 osób. Obecnie w 6-letnim programie anglojęzycznym studiuje 250 studentów głównie ze Skandynawii, jest także kilka osób z Kanady i dwie z USA. Docelowo liczba studentów w tym programie może osiągnąć liczbę około 280-300 studentów.

Program studiów realizowany w ramach programu jest tożsamy z programem lekarskim w języku polskim, jedyna różnica dotyczy języków obcych. Dla polskich studentów istnieją języki obce do wyboru - głównie angielski, a dla anglojęzycznych językiem obcym jest język polski, którego nauka ma na celu nie tylko nabycie umiejętności komunikowania się w życiu codziennym w realiach polskich, ale także przygotować ich, przynajmniej w podstawowy sposób, do zajęć klinicznych z pacjentami.

MAG

1131 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39