Zasiłki rodzinne w woj. podlaskim

2017.12.29 18:19
W woj. podlaskim 26% dzieci z rodzin wielodzietnych otrzymuje zasiłek rodzinny. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Gorzej natomiast wypadamy pod względem pomocy finansowej udzielanej dzieciom niepełnosprawnym.
Zasiłki rodzinne w woj. podlaskim
Fot: pixabay.com

Główny Urząd Statystyczny opublikował opracowanie zatytułowane "Beneficjenci świadczeń rodzinnych w 2016 r.". Publikacja ta dostarcza danych również o woj. podlaskim.

Najczęściej – w większości województw – zasiłek rodzinny pobierany jest tam, gdzie na utrzymaniu znajduje się dwójka dzieci. Natomiast, kiedy weźmiemy pod uwagę rodziny wielodzietne i otrzymywanie przez nie zasiłków rodzinnych, okazuje się, że Podlasie - w porównaniu z innymi regionami – przoduje w tej kwestii. Jesteśmy drugim po woj. małopolskim regionem, gdzie w ogólnej liczbie rodzin pobierających zasiłek rodzinny, udział rodzin wielodzietnych jest najwyższy i wynosi 26,2%.

Poza tym w Podlaskiem od 32 do 37% dzieci w wieku poniżej 18. roku życia pobiera zasiłek rodzinny. Niestety – z drugiej strony – poniżej 3% dzieci niepełnosprawnych z Podlasia – w 2016 r. - mogło liczyć na zasiłek pielęgnacyjny.

Ogólnie, w skali kraju, ponad 115 tys. rodzin, tj. 10,3% ogólnej liczby rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych nie osiągało żadnych dochodów. Największą grupę, czyli 48,8% tworzyły rodziny, w których dochód netto zamykał się w granicach do 400 zł.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1713 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39