Zezwolenia, decyzje środowiskowe. Jak idą prace na podlaskim odcinku S19?

2023.07.24 17:25
W Podlaskiem droga ekspresowa S19 będzie miała 177 km długości. Jej realizację podzielono na 15 krótszych odcinków - uwzględniając obwodnicę Bielska Podlaskiego. Jak postępują prace?
Zezwolenia, decyzje środowiskowe. Jak idą prace na podlaskim odcinku S19?
Fot: GDDKiA Białystok

Obwodnica Białegostoku największym wyzwaniem

Trasa S19 rozpoczyna się przy granicy państwa w Kuźnicy, a jej planowana trasa obejmuje ominięcie Białegostoku od północy i zachodu, kierując się następnie na południe, aż za Bug. Wszystko to ma na celu rozwinięcie i poprawę infrastruktury drogowej w regionie. Obecnie, prace budowlane są już w toku na odcinku od Kuźnicy do Sokółki, który zakłada się ukończyć w I połowie 2025 r. Jednak pozostałe odcinki realizacyjne różnią się w stopniu zaawansowania prac.

Zgodnie z informacją od białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, największym wyzwaniem jest tzw. południowa obwodnica Białegostoku. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Białystok Zachód - Ploski zostały prawomocnie uchylone przez sądy w ubiegłym roku. W odpowiedzi na to, GDDKiA zaktualizowała raport oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z orzeczeniami sądowymi, a w lutym tego roku przedłożyła go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W rezultacie rozpoczęło się ponowne procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które powinny zostać zakończone do końca lipca.

Czekają na zezwolenie

Aktualnie, sześć odcinków drogowych znajduje się w procesie procedowania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, oczekując na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. GDDKiA oczekuje, że decyzje zostaną wydane jeszcze w tym roku, co umożliwi rozpoczęcie budowy tych odcinków.

Planowane odcinki inwestycji drogowej, które zostaną poddane budowie po uzyskaniu zezwoleń, to:
-Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód,
- Haćki - Bielsk Podlaski Zach.,
- Bielsk Podlaski Zach. - Boćki,
- Boćki - Malewice,
- Malewice - Chlebczyn,
- Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66.

Po uzyskaniu zezwoleń na realizację inwestycji, prace budowlane na powyższych odcinkach drogi rozpoczną się. Cały proces budowy zostanie zakończony do końca 2025 r.

Trwa przygotowywanie dokumentacji

Dla odcinka Ploski - Haćki wykonawca przygotowuje wniosek o wydanie decyzji ZRID. Odcinek ten był przedmiotem dwóch decyzji środowiskowych - jedna z nich została prawomocnie uchylona, a druga - na którą skargi WSA w Warszawie zostały oddalone - obejmuje większą część trasy. W związku z tym, zmieniono długość, który teraz obejmuje odcinek Deniski - Haćki.

Na podstawie postulatów organizacji ekologicznych dotyczących lokalizacji węzła Zabłudów w okolicach Wojszek, zdecydowano się na jego przeniesienie. Obecnie węzeł planowany jest w rejonie Deniski, na odcinku, który posiada decyzję środowiskową. Zmiany i prace projektowe wymusiły przeniesienie wniosku o ZRID na odcinek Deniski - Haćki, który zostanie przekazany do wojewody podlaskiego przed końcem lipca 2023 r.

Ponadto z dwóch odcinków Białystok Południe Ploski i Ploski Haćki został wyodrębniony dodatkowy odcinek Wojszki - Deniski obejmujący most na Narwi wraz z dojazdami, który będzie realizowany jako odrębne zadanie.

Z kolei w przetargach na wyłonienie wykonawcy są dwa odcinki na północ od Białegostoku (Sokółka - Czarna Białostocka oraz Czarna Białostocka - węzeł Białystok Północ), do których w sierpniu dołączy odcinek Białystok Północ - Dobrzyniewo. Zgodnie z planem ta część S19 powinna zostać oddana do użytku w 2028 r.

Nowe decyzje środowiskowe

Na początku czerwca 2021 r. GDDKIA otrzymało decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla fragmentu S19 Białystok Zachód (dawniej Choroszcz) - Ploski. Wskutek złożonych skarg Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił ją w lutym 2022 r., a stanowisko to podzielił Naczelny Sąd Administracyjny w grudniu tego samego roku. W ciągu trzech miesięcy od wyroku sądu, zgodnie z jego wskazaniami, zaktualizowano raport oddziaływania na środowisko. Pod koniec czerwca RDOŚ ogłosił zakończenie postępowania dowodowego i poinformował o możliwości wydania decyzji do końca lipca.

Wydanie DŚU umożliwi podjęcie dalszych działań zmierzających do realizacji tego fragmentu S19, w podziale na cztery odcinki realizacyjne:
- Białystok Zachód - Księżyno,
- Księżyno - Białystok Południe,
- Białystok Południe - Wojszki,
- Wojszki - Deniski.

- Warto jednak zauważyć, że przed uchyleniem DŚU, została opracowana dokumentacja dla odcinków realizacyjnych objętych uchyloną decyzją środowiskową (za wyjątkiem odcinka Wojszki – Deniski) i wykonawcy – w imieniu GDDKiA - złożyli wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Tym samym dokumentacja, która jest własnością inwestora, jest do wykorzystania w toku dalszych prac. Samo postępowanie o wydanie decyzji ZRID, z chwilą uchylenie decyzji środowiskowej, zostało wstrzymane do chwili uzupełnienia dokumentów o nową DŚU. Zrobimy to natychmiast po jej otrzymaniu - poinformował białostocki oddział GDDKiA.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1596 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39