"Żłobkowe". Już niedługo rusza nabór wniosków

2024.03.12 06:27
Już od kwietnia rodzice maluchów mogą składać do ZUS-u wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wysokość dopłaty wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie.
"Żłobkowe". Już niedługo rusza nabór wniosków
Fot: Materiały prasowe

Tylko w 2023 roku z niższej opłaty za pobyt w żłobku skorzystało w województwie podlaskim ponad 4,5 tys. rodzin. Wypłacono dofinansowania na łączną kwotę ponad 12 mln zł. — informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Dofinansowanie nie dotyczy wszystkich dzieci

Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny. Wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż faktyczna opłata ponoszona przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata za pobyt to kwota po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Nie wlicza się do niej kosztów za wyżywienie. Aby skorzystać z dopłaty, dziecko musi uczęszczać do placówki, która jest wpisana do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów.

- Dofinansowanie dotyczy dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy np. gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed 12 miesiącem życia lub po ukończeniu 36. miesiąca życia. Ze wsparcia można korzystać nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia- dodaje rzeczniczka.

Pieniądze trafiają na konta placówek

„Żłobkowe” nie trafia bezpośrednio na konto rodziców, tak jak to jest w przypadku np. 800+, czy rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wypłaty świadczeń są przekazywane bezpośrednio na konto placówek opieki w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jednak aby ZUS mógł przekazać dofinansowanie, placówka powinna wprowadzić do rejestru żłobków/klubów albo wykazu dziennych opiekunów kwotę faktycznie poniesionej opłaty za dziecko za dany miesiąc w terminie do 5 dnia roboczego następnego miesiąca.

Jeśli placówka uzupełni dane z opóźnieniem lub pojawią się nieścisłości, to może to wydłużyć czas oczekiwania na wypłatę dofinansowania. O kwocie środków przekazanych przez ZUS na rachunek placówki Zakład poinformuje rodziców poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Dofinansowanie na wniosek

Wniosek o dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u
dziennego opiekuna można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem
Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy mają numer PESEL mogą taki
wniosek złożyć również przez aplikację mZUS, portal Emp@tia lub bankowość
elektroniczną.

ms
24@bialystokonline.pl

1488 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39