ZUS wysyła PIT-y. Sprawdź, kto i kiedy może się ich spodziewać

2020.02.05 12:30
W drugiej połowie stycznia ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT. Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.
ZUS wysyła PIT-y. Sprawdź, kto i kiedy może się ich spodziewać
Fot: pixabay.com

Wysyłka już ruszyła

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wysłaniu wszystkich PIT-ów do osób, które w 2019 roku chociaż raz otrzymały świadczenie z ZUS. Deklaracje są wysyłane sukcesywnie, tak aby najpóźniej do końca lutego trafiły pod wskazany adres.

- Niektórzy już otrzymali, a do innych ta korespondencja dotrze już niebawem. Każdy, kto w 2019 roku chociaż raz otrzymał świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostanie z ZUS formularz PIT. Zakład wyśle do mieszkańców województwa podlaskiego prawie 233 tys. deklaracji, z czego 207 tys. otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Jaki formularz do kogo trafi?

Osoby, które chociaż w grudniu pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują, dostaną roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A.

Do części adresatów wysłano druk PIT-11A, czyli informację o dochodach dotyczącą osób pobierających inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS, np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz te, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tę otrzymają również osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na druku PIT-40A.

PIT-11 otrzymają z kolei osoby pobierające w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

W jakiej sytuacji ZUS wyda duplikat?

W uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

Odliczenia, rozliczenia

Świadczeniobiorcy korzystający z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Natomiast jeżeli emeryt lub rencista chce przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, to wystarczy, że poda jej KRS i swoje dane identyfikacyjne w druku PIT-OP składanym papierowo lub elektronicznie do urzędu skarbowego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji.

Kto nie dostanie deklaracji?

Deklaracji PIT nie otrzymają osoby poniżej 25. roku życia oraz dzieci - bez względu na wiek, otrzymujące zasiłek albo dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty z kolei, wypłacone na wymienione dzieci, są wolne od podatku dochodowego.

Po raz pierwszy w akcji podatkowej za 2019 rok wraz z PIT 40A/11A będzie wysyłana informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1465 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39