1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

2006.02.14 00:00
7 lutego br. rozpoczęła się w Białymstoku lokalna kampania społeczna na rzecz przekazania 1% z podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego zainicjowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Teraz miasto chce włączyć się w ogólnopolską kampanię społeczną "1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego".

W Białymstoku funkcjonuje przeszło sześćdziesiąt stowarzyszeń i fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Uprawnia to te podmioty do ubiegania się o 1% podatku dochodowego.
Każdy obywatel, składający roczne zeznania podatkowe, może przekazać 1% swojego podatku na działania charytatywne, edukacyjne, sportowe, działania z zakresu pomocy i opieki społecznej, ochrony środowiska,działania kulturalne czy też przedsięwzięcia na rozwój regionu.

Podatnik, który chce przekazać 1% musi najpierw wpłacić pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego,a następnie odliczyć z tej wpłaty kwotę nie większą niż odpowiednik 1% podatku należnego. Wpłata musi zostać potwierdzona stosownym dokumentem (przelew bankowy lub pocztowy).

Ogólnopolską kampanię prowadzi Akademia Rozwoju Filantropii oraz Stowarzyszenie KLON/JAWOR/, a urzędy skarbowe już prowadzą działania informacyjne w tym zakresie.

AC, BiałystokOnline

1351 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39