Dom

10 faktów na temat obowiązku posiadania świadectw energetycznych

2024.02.19 07:16
Świadectwa energetycznego to często poruszany temat przez osoby związane z działalnością gospodarczą i handlem nieruchomościami. Chociaż kwestie związane z oszczędnością zasobów w budynkach nie są niczym nowym, to jednak przez zmieniające się przepisy opanowanie wszystkich niuansów może być dość trudne. Warto więc zebrać najważniejsze informacje o świadectwach energetycznych w jednym miejscu.
10 faktów na temat obowiązku posiadania świadectw energetycznych

Świadectwo energetyczne budynków – co to jest?

Za świadectwo energetyczne uważa się dokument poświadczający, w jaki sposób zarządzana jest energia w danym budynku. Plik ten musi być wydany i podpisany przez uprawnioną do tego osobę. W dokumencie tym znajduje się ocena efektywności energetycznej dotycząca przede wszystkim ogrzewania i wentylacji. Oceny wyrażane są w postaci liter w skali od A do G, gdzie A jest tą najwyższą, a G najniższą. Kontrolowane są takie aspekty jak np. izolacja termiczna, stan instalacji elektrycznej czy oszczędność energetyczną AGD.


Kto wydaje świadectwa energetyczne?

Osoba, która może wydać takie świadectwo, musi spełniać kilka wymogów. Nie może być karana za oszustwa związane z obrotem dokumentami i pieniędzmi. Musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i mieć wyższe wykształcenie kierunkowe powiązane z energetyką.


Kiedy trzeba uzyskać świadectwo energetyczne?

W przypadku sprzedaży lub najmu budynku czy lokalu powstaje obowiązek zaopatrzenia się w świadectwo energetyczne. Podobnie w przypadku zakończenia budowy, gdy właściciel ubiega się o możliwość użytkowania budynku. Często świadectwo jest potrzebne, kiedy korzysta się z pomocy firm związanych z uzyskaniem dofinansowania na cele ciepłownicze.
Z posiadania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki, które są wykorzystywane na własny użytek w ramach jednorodzinnego gospodarstwa domowego. Innym rodzajem nieruchomości, które nie wymagają posiadania świadectwa, są między innymi budynki kultu religijnego, zabytki czy też takie, które nie posiadają instalacji elektrycznej. Jeśli budynek nie jest przeznaczony do użytkowania na dłużej niż cztery miesiące w roku, to także jest zwolniony z tego obowiązku.


Jak najprościej uzyskać świadectwo energetyczne?

Do uzyskania świadectwa energetycznego konieczne jest przeprowadzenie audytu przez wykwalifikowaną osobę. Warto wcześniej sprawdzić rzetelność firmy na podstawie opinii w internecie. Nie zaszkodzi też dowiedzieć się, czy znajduje się w wykazie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Warto pamiętać, że świadectwa nie może wystawić każdy elektryk czy inżynier, a jedynie osoba mająca specjalne kwalifikacje.

W przypadku przekazywania świadectwa powinno się poprosić, aby notariusz sporządził akt notarialny dla tej czynności. Pozwoli to uniknąć problemów z drugą stroną transakcji w razie niejasności.


Co obejmuje ocenę efektywności energetycznej?

Na ocenę efektywności energetycznej wpływa koszt ogrzewania, wentylacji i oświetlenia. W przypadku fabryk, pod uwagę bierze się zużycie energii na wyprodukowanie jednostki produktu. Inną miarą może być też średni koszt podgrzania wody.


Mierzenie efektywności energetycznej – jak otrzymać wyższą ocenę?

Poprawę oceny można uzyskać dzięki stosowaniu energii odnawialnej i ograniczeniu zatruwania środowiska CO2. Przydadzą się też energooszczędne urządzenia, ocieplenie budynku i automatyczne wyłączanie się niektórych urządzeń, kiedy nie są potrzebne. Dobrze oceniane jest też stosowanie systemów, które optymalizują zarządzanie energią w zależności od sytuacji.


Jakie są konsekwencje niedostosowania się do przepisów?

W przypadku braku świadectwa energetycznego trzeba liczyć się z karą finansową oraz utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Może pojawić się też problem w sfinalizowaniu transakcji handlowych związanych budynkami, ponieważ w takim przypadku nie posiadają one pełnej dokumentacji.


Czy świadectwo energetyczne ma datę ważności?

Wydane zgodnie z prawem świadectwo energetyczne powinno zawierać datę ważności. Prawidłowy okres widoczny na dokumencie powinien wynosić 10 lat od wydania. W praktyce oznacza to konieczność aktualizacji dokumentu w przypadku wygaśnięcia ważności świadectwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie
 pewnylokal.pl/certyfikat-energetyczny-lokal-uzytkowy.


Kto może zlecić wykonanie świadectwa energetycznego budynku?

Osoba zlecająca wykonanie świadectwa to zawsze ta, która jest w danej chwili właścicielem budynku lub firmy. W przypadku sprzedaży mienia jest to sprzedający. Osoba, która ma prawa do aktywów, jest jednocześnie odpowiedzialna za dokumentację.


Jakie są koszty wyrobienia dokumentacji i jak przekazać świadectwo energetyczne?

Wiele zależy od rodzaju i wielkości budynku. W przypadku domu jednorodzinnego można spodziewać się opłaty w wysokości około 500 zł. Świadectwa za bloki wielorodzinne czy fabryki z pewnością będą wyższe. Ceny są zawyżone w miastach, a niekiedy nawet w konkretnych dzielnicach. We wsiach i małych miejscowościach natomiast można oczekiwać, że koszt świadectwa będzie nieco niższy.


[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


1722 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39