2 młodych badaczy z UwB ze stypendium Fulbrighta. To duże osiągnięcie

2020.02.05 14:59
Stypendium Fulbrighta trafi tylko do 17 młodych naukowców z całej Polski. W tym gronie znalazły się 2 osoby z Uniwersytetu w Białymstoku, a dokładniej z Wydziału Prawa oraz Wydziału Fizyki.
2 młodych badaczy z UwB ze stypendium Fulbrighta. To duże osiągnięcie
Fot: Archiwum prywatne stypendystów
Mgr Marta Dąbrowska oraz mgr Łukasz Łabieniec

Prestiżowe stypendium Fulbright Junior Research Award

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Od ponad 70 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy USA a ponad 160 krajami.

- Mamy dwa wymiary. Pierwszy, czysto praktyczny: finansujemy wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspieramy ich obiecujące projekty. Drugi, ideowy: wierzymy, że wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi niż rozwój nauki. Zgodnie z wizją inicjatora programu, amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta, jest to narzędzie w budowaniu dialogu i pokojowych relacji między narodami - podaje biuro prasowe Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Program działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Znamy już nazwiska polskich studentów, doktorantów i naukowców, którzy w roku akademickim 2020-2021 wyjadą do USA na stypendium Fulbrighta. W gronie laureatów Fulbright Junior Research Award znalazło się 2 naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku - mgr Marta Dąbrowska oraz mgr Łukasz Łabieniec.

9-miesięczne stypendium dla Marty Dąbrowskiej

Mgr Marta Dąbrowska jest asystentką w Pracowni Kryminalistycznej Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała jej 9-miesięczne stypendium na prowadzenie badań naukowych w Stanach Zjednoczonych.

Swój projekt badawczy pt. "Child grooming in legal, criminological and victimological terms" ("Grooming w ujęciu prawnym, kryminologicznym oraz wiktymilogicznym") będzie realizować na Uniwersytecie New Hampshire, w tamtejszym Crimes against Children Research Center (Centrum Badań nad Przestępczością przeciwko Dzieciom).

- Grooming to nic innego jak zjawisko uwodzenia małoletnich w sieci w celu ich seksualnego wykorzystania. Na ten temat napisałam pracę magisterską, a ponieważ jak dotąd tematyce tej nie poświęcono w Polsce zbyt wielu opracowań naukowych, spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i została nagrodzona m.in. w konkursie Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską poświęconą krzywdzeniu dzieci oraz wydana w formie monografii przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie kontynuuję badania nad przyczynami, skalą i profilaktyką groomingu oraz nad regulacjami prawnymi w tym przedmiocie, przygotowując rozprawę doktorską – mówi mgr Marta Dąbrowska.

Jak następnie dodaje: - Wybrałam Uniwersytet New Hampshire, bo mimo że grooming jest zjawiskiem stosunkowo nowym, specjaliści z tamtejszego Centrum prowadzą badania kryminologiczne w tym zakresie już od 15 lat i są jednymi z najlepszych na świecie ekspertów w tej dziedzinie. Zespół Centrum wykazał zainteresowanie badaniami, jakie prowadzę nad groomingiem w Polsce i zaprosił mnie do współpracy, popierając mój wniosek stypendialny. Mam nadzieję, że możliwość zgłębienia zagadnień związanych z groomingiem pod okiem ekspertów pozwoli mi na uzyskanie wyników, które przyczynią się do skuteczniejszego zapobiegania krzywdzeniu dzieci i młodzieży za pośrednictwem Internetu.

Półroczne stypendium dla Łukasza Łabieńca

Mgr Łukasz Łabieniec jest doktorantem III roku w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej. On także wykorzysta stypendium na potrzeby pracy doktorskiej. Jego projekt ma charakter interdyscyplinarny, w swoich badaniach wykorzystuje obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego do oceny neuropatii nerwu wzrokowego. Pracę doktorską realizuje we współpracy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego oraz Kliniką Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Mój wyjazd stypendialny potrwa pół roku. Większość czasu spędzę na Wydziale Fizyki Indiana University - Purdue University Indianapolis (IUPUI). Będę tam badał szybkość dyfuzji neuroprzekaźników przez dwuwarstwy lipidowe, co pozwoli mi lepiej zrozumieć zasadę działania ludzkich nerwów. Pozostały czas spędzę w National Institutes of Health (NIH) w Bethesdzie koło Waszyngtonu, gdzie za pomocą nowoczesnej techniki rezonansu magnetycznego, zwanej traktografią, oraz pod okiem jej wynalazcy, będę badał nerwy wzrokowe zwierząt – wyjaśnia mgr Łukasz Łabieniec.

Zadowolony, dodaje również: - Stypendium Fulbrighta to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, marzyłem o nim jeszcze jako student. Ten wyjazd to prawdziwe okno na świat i możliwość prowadzenia badań naukowych na najwyższym światowym poziomie – badań, bez których niemożliwe byłoby ukończenie pracy doktorskiej. To również szansa na zwiększenie skuteczności diagnostycznej pacjentów z chorobami nerwu wzrokowego.

Obydwoje młodzi badacze z UwB wyjadą na stypendia w przyszłym roku akademickim.

Pełna lista stypendystów jest dostępna tutaj.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

1340 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39