250 tys. zł z Fundacji Biedronki trafi do MSWiA w Białymstoku

2022.09.05 15:20
Fundacja Biedronki przekaże prawie 250 tys. zł na Oddział Geriatrii szpitala MSWiA w Białymstoku.
250 tys. zł z Fundacji Biedronki trafi do MSWiA w Białymstoku
Fot: J. Fiedoruk

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego został zakwalifikowany do programu "Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii". Dzięki temu białostocka placówka otrzyma fundusze na zakup sprzętu. W sumie przyznano jej darowiznę w wysokości 243 tys. zł.

Nowy sprzęt bez wątpienia przyda się na Oddziale Geriatrii MSWiA. Rokrocznie szpital udziela tu świadczeń około 700 pacjentom.

– To pacjenci nie tylko z Podlasia. Oddziały geriatryczne mają szczególną specyfikę. Pacjenci wymagają kompleksowego podejścia, zarówno diagnostycznego, terapeutycznego, jak również pielęgnacyjnego. Działania podejmowane przez Fundację Biedronki bardzo dobrze wpisują się w potrzeby polskiej geriatrii. Tym bardziej z wielką radością przyjęliśmy informację, że zakwalifikowaliśmy się do programu "Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii – podkreśla dyrektor szpitala Alicja Skindzelewska.

Dodatkowe pieniądze pozwolą białostockiemu szpitalowi zakupić na potrzeby oddziału geriatrii m.in. sprzęt do diagnostyki i wspomagania terapii zaburzeń połykania u pacjentów geriatrycznych, głowice do aparatów USG czy też spirometr służący do diagnostyki POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc). Łącznie w planach jest zakup ponad 60 urządzeń, które będą bardzo pomocne w codziennej opiece nad chorymi.

– Aby dobrze leczyć, trzeba dobrze diagnozować. Nowy sprzęt to duże wsparcie w codziennej pracy medyków, zarówno na etapie diagnostyki częstych problemów medycznych, jak i na etapie terapeutycznym. Umożliwi m.in. wykonanie badań spirometrycznych i diagnostykę schorzeń płuc, ocenę występowania i nasilenia zaburzeń połykania, ocenę stanu mięśni i naczyń, kontrolowanie masy ciała u chorych leżących. Pozwoli też na wspomaganie leczenia ran przewlekłych i obrzęków limfatycznych – mówi kierownik oddziału geriatrii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel.

Do programu zakwalifikowały się dwa szpitale

Warto podkreślić, że szpital MSWiA jest drugim szpitalem w kraju, który znalazł się w programie "Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii". Oprócz niego wsparcie finansowe otrzyma też Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach.

– Motto naszej Fundacji to "dobrze długo żyć", a stan zdrowia ma kluczowe znaczenie dla jakości życia w późnym wieku, dlatego tak ważna jest odpowiednia opieka medyczna nad osobami starszymi. Postanowiliśmy stworzyć specjalny program wsparcia oddziałów geriatrycznych, które świadczą tę opiekę kompleksowo i mając na uwadze komfort życia starszego pacjenta. Cieszymy się, że szpital w Białymstoku dołączył do naszego programu, tym bardziej, że to już nasza druga inwestycja na Podlasiu – po wcześniejszym wsparciu budowy Hospicjum Proroka Eliasza – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Oddział Geriatrii MSWiA w Białymstoku przyjmuje pacjentów powyżej 60. roku życia z wielonarządowymi chorobami wieku podeszłego. Przeprowadzana jest tu całościowa ocena geriatryczna. Oddział Geriatrii w tej placówce stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod opieką Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1503 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39