36 milionów złotych na inwestycje w Supraślu i okolicach. Jakie są plany?

2024.01.22 11:02
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, przebudowa dróg, utwardzanie nawierzchni, modernizacja oświetlenia - te inwestycje zostaną zrealizowane w 2024 roku w gminie Supraśl. Są na to środki - przyjęto uchwałę budżetową.
36 milionów złotych na inwestycje w Supraślu i okolicach. Jakie są plany?
Fot: UM Supraśl

Rada Miejska w Supraślu spotkała się na styczniowej sesji i uchwaliła budżet na 2024 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało ośmiu radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pięciu radnych nie uczestniczyło w ogóle w głosowaniu.

W sumie na inwestycje w tym roku gmina Supraśl przeznaczyła ponad 36 milionów złotych. Oto lista najważniejszych z nich, z planowanym kosztem realizacji:

- ponad 12 milionów złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy,

- 11 443 100 złotych na budowę, przebudowę i rozbudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną. Mowa między innymi o następujących ulicach:
* Posterunkowa, Szkolna i Cegielniana w Supraślu,
* Miodowa i Pszczela w Sowlanach,
* Gruszkowa, Jagodowa, Śliwkowa, Truskawkowa i Żółwia w Sobolewie,
* Orzechowa i Leszczynowa w Grabówce, w tym projekt Kwiatowej i Różanej w Grabówce,
* droga w Cieliczance,
* Osiedlowa i Krótka w Karakulach,
* Granitowa i Agatowa w Henrykowie,
* Sosnowa w Ogrodniczkach,
* Marcina w Zaściankach,
* droga w Sokołdzie,
* pętla autobusowa w Ciasnem,

- 5 656 690 złotych na dokończenie rozbudowy rynku w Supraślu,

- 5 607 021 złotych na powierzchniowe utwardzanie nawierzchni ulic Zagórnej i Kamiennej w Ogrodniczkach oraz ulic Podleśnej i Szpaczej w Sobolewie,

- 1 460 000 złotych na modernizację oświetlenia,

- 1 326 550 złotych na budowę Gminnych Stref Aktywności w Grabówce (przy przedszkolu na Leszczynowej) oraz w Supraślu,

- 1 100 000 złotych na budowę ulic Sosnowej i Pogodnej w Zaściankach,

- 50 tysięcy złotych na projekt budowy ulicy Panamskiej w Grabówce,

- 48 tysięcy złotych na przebudowę chodników na ulicach Klubowej i Górnej w Kolonii Grabówka.

Pozostałe inwestycje zaplanowane na 2024 rok

Kolejny rok władze Supraśla zamierzają zainwestować w poprawę jakości obiektów edukacyjnych w gminie. Przeznaczono środki na modernizację boiska przy szkole w Sobolewie, adaptację pomieszczeń i wyposażenie żłobka w Supraślu oraz na zakup nowego agregatu prądotwórczego w szkole w Sobolewie.

Gmina Supraśl planuje również zakup nieruchomości pod inwestycje. W tegorocznym budżecie zarezerwowano na ten cel 2 850 000 złotych. Zostanie za to zakupiona między innymi działka z przeznaczeniem na parking przy nowym żłobko-przedszkolu w Sobolewie oraz pod budowę Ośrodka Integracji Społecznej dla mieszkańców Grabówki, Henrykowa, Sobolewa, Sowlan i Zaścianek ze specjalnym przeznaczeniem na działalność senioralną. Na projekt tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców Grabówki obiektu zarezerwowano w budżecie Gminy Supraśl 400 tysięcy złotych. Dodatkowo środki na ten cel są zarezerwowane również w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym.

Gmina Supraśl wspiera także inwestycje realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku. W tym roku będzie to przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dróg powiatowych w tym: do Łaźni, z Ogrodniczek do Nowodworców, ścieżki rowerowej Karakule - Sowlany oraz przebudowy z rozbudową drogi Ciasne - Ogrodniczki – 313 242 złotych.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

591 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39