5 szpitali z Podlaskiego zdobyło certyfikaty "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent"

2022.10.13 11:55
Zakończyła się I edycja programu "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent", której celem jest popularyzacja dobrych praktyk w placówkach medycznych. Wyróżnionych zostało 5 jednostek z regionu.
5 szpitali z Podlaskiego zdobyło certyfikaty "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent"
Fot: Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali

Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali zorganizowała konkurs "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent". Inicjatywa ma na celu promowanie dobrych praktyk, które zapewniają możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla personelu medycznego oraz edukowanie pracowników szpitali w tym zakresie.

Do programu zgłosiły się 63 jednostki z całego kraju. Wśród laureatów znalazły się placówki z województwa podlaskiego: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, SPZOZ w Hajnówce, SPZOZ w Siemiatyczach, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku oraz SPZOZ MSWIA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.

- Certyfikat Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent potwierdza przestrzeganie przez placówki medyczne najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego też cieszymy się, że mogliśmy nimi nagrodzić ponad 50 jednostek, w tym 5 z województwa podlaskiego. Liczymy na to, że instytucje, którym w tej edycji się nie powiodło, wrócą do nas w przyszłym roku silniejsze, a liczba certyfikowanych placówek będzie stale rosnąć – mówi Prof. Wojciech Zegarski, Krajowy Konsultant w dz. Chirurgii Onkologicznej, członek Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Szacuje się, że rokrocznie w polskich szpitalach dochodzi do 37 tys. zranień, które wynikają z używania sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Jest to bardzo niebezpieczne i niesie ze sobą poważne konsekwencje, np. ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi. Jak wynika z badania „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/UE w polskich szpitalach” mimo obowiązku zgłaszania zranień, aż 40% osób pracujących w szpitalach tego nie robi.

Rada Ekspertów opracowała w ramach programu deklarację "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent". Podpisanie jej zobowiązuje do przestrzegania 11 zasad, które mają zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego. W tym celu konieczne jest udostępnianie środków, które wykluczają lub ograniczają stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny przez personel medyczny. Do tego placówki zobowiązują się do cyklicznego edukowania personelu i prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć.

- W Polsce bezpieczeństwo szpitali nadal stanowi wyzwanie, a przecież stosowanie standardów niesie za sobą same korzyści, także finansowe. Inwestycja w bezpieczny sprzęt może wiązać się z dużym wydatkiem, ale w dłuższej perspektywie czasu niesie za sobą wiele oszczędności – podkreśla prof. Wojciech Zegarski.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ma zamiar dążyć do tego, aby placówki medyczne w naszym kraju były możliwie najbezpieczniejszym środowiskiem pracy dla personelu medycznego.

Kolejna edycja programu "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent" ma ruszyć w przyszłym roku.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1505 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39