52 mln zł na wsparcie zatrudnienia w regionie. Na co dokładnie będą przeznaczone?

2024.04.24 08:23
Marszałek Artur Kosicki wręczył już umowy przedstawicielom powiatowych urzędów pracy na staże, prace interwencyjne, szkolenia i dotacje. Środki, w sumie 52 mln zł, pochodzą z funduszy europejskich.
52 mln zł na wsparcie zatrudnienia w regionie. Na co dokładnie będą przeznaczone?
Fot: podlaskie.eu

Powiatowe urzędy pracy dostały ponad 50 mln zł. Pieniądze, pochodzące z funduszy europejskich, mają zostać przeznaczone na wsparcie zatrudnienia w województwie podlaskim. Już podpisano umowy.

– Jest to projekt strategiczny w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Mam nadzieję, że te 52 mln zł pomogą w aktywizacji zawodowej naszych mieszkańców – mówił Artur Kosicki.

Marszałek zwrócił uwagę, że "bez tej dobrej współpracy nie moglibyśmy się cieszyć z tych pieniędzy". Przypomniał również, że założeniem "Funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych" jest pomoc osobom bezrobotnym, by znalazły zatrudnienie i zmieniły swoją sytuację życiową.

Podlaskie urzędy pracy, zanim przyznano im pieniądze, musiały opracować specjalne projekty, które mają aktywizować bezrobotnych, głównie młodych, dopiero rozpoczynających swoją zawodową drogę. 

- To dzisiejsze wsparcie pozwoli na pomoc ok. 2,7 tys. osób. Przewidujemy utworzenie ponad 500 nowych firm. Mniej więcej połowa tych środków z  52 mln zł zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości w województwie podlaskim – dyrektor WUP w Białymstoku Hubert Ostapowicz.

Dzięki 52 mln zł około tysiąca osób otrzyma staże. W planach jest doposażenie 178 stanowisk pracy oraz przyznanie bonów na zasiedlenie i prace interwencyjne, z których skorzysta około  600 mieszkańcom naszego regionu.

Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiecie sokólskim skorzystają 43 osoby. Doposażonych zostanie 30 stanowisk pracy, 70 osób będzie mogło skorzystać ze staży, 30 z prac interwencyjnych, a 10 z bonów na zasiedlenie. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce otrzymał na te działania ponad 4 mln zł. Z kolei w Suwałkach dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej trafią do 30 osób, z doposażenia do stanowisk pracy skorzysta 16 osób, na staże może liczyć 45 mieszkańców tej części regionu, bony na zasiedlenie przygotowano 20 osobom, prace interwencyjne – 15. W tym przypadku pula środków wyniosła przeszło 3,4 mln zł.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1610 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39