Ambitne Podlaskie. Jak marszałek chce wykorzystać kolejne pięć lat rządów w województwie?

2024.03.12 06:38
Podlaskie zdrowe, bezpieczne, połączone, dumne, innowacyjne, zielone oraz dostępne - te siedem obszarów łączy przymiotnik ambitne. Jakie plany na następną kadencję ma marszałek Kosicki? Szczegóły poniżej.
Ambitne Podlaskie. Jak marszałek chce wykorzystać kolejne pięć lat rządów w województwie?
Fot: Paweł Krukowski / UMWP

W poniedziałek (11.03) marszałek Artur Kosicki zaprezentował główne założenia programu zarządu województwa na lata 2024-2029. Przypomnijmy, że ponownie startuje on do sejmiku - jest "jedynką" w okręgu numer 1, obejmującym Białystok (szczegóły: PiS wystawia Henryka Dębowskiego na prezydenta Białegostoku i podaje kandydatów na radnych).

- Chcemy kontynuować zadania, jakie rozpoczęliśmy w ciągu ostatnich 5 lat. Widzimy, że województwo podlaskie zmienia się na każdej płaszczyźnie. Dzięki znacznie większym dochodom, jakie osiągnęliśmy w ciągu naszej kadencji, mogliśmy przeznaczyć rekordowe środki na wsparcie przedsiębiorców, szpitali, samorządów, kulturę czy sport. Kadencja, którą zakończyliśmy, to nowa epoka w porównaniu do czasów sprzed 2018 roku. Dość powiedzieć, że zwiększyliśmy dwukrotnie wydatki województwa w porównaniu do naszych poprzedników - mówił marszałek.

Hasło programu to Ambitne Podlaskie, które rozumiane jest jako Podlaskie zdrowe, bezpieczne, połączone, dumne, innowacyjne, zielone oraz dostępne.

Jak tłumaczy Artur Kosicki:

- "Ambitne" oznacza zasługujące na więcej i aktywnie działające, aby to osiągnąć. Nasza filozofia rządzenia to stawianie sobie coraz wyższych celów i osiąganie ich, jak w sporcie. Ambitne oznacza też, że nie zamierzamy poprzestać na przeciętności i bylejakości. Siedem obszarów naszej interwencji w nowej kadencji świadczy o tym, że program rządzenia na lata 2024-2029 jest przemyślany i spójny. Jestem przekonany, że za pięć lat Podlaskie będzie regionem o wysokiej jakości życia, w którym będą chciały mieszkać pokolenia naszych dzieci i wnuków.

AMBITNE PODLASKIE 2024-2029

1. Podlaskie zdrowe - plany

W pierwszej sekcji zapowiadane są duże inwestycje w ochronę zdrowia. Sztandarowym projektem jest realizacja Breast Cancer Unit przy Białostockim Centrum Onkologii. Będzie to unikatowy ośrodek kompleksowego leczenia raka piersi, na który uzyskano już wsparcie w wysokości 230 milionów złotych.

W zakresie leczenia onkologicznego w planach jest także utworzenie zamiejscowego ośrodka radioterapii w Suwałkach.

Program Ambitne Podlaskie obejmuje również modernizację poradni specjalistycznych przy szpitalu wojewódzkim w Białymstoku, rozwój banku mleka oraz wojewódzki program profilaktyki i leczenia wad postawy.

Dużą wagę Zarząd Województwa przywiązuje do profilaktyki i leczenia psychiatrycznego, dlatego w planach jest odbudowa psychiatrii dziecięcej w Choroszczy i rozbudowa szpitala psychiatrycznego w Suwałkach, rozwój centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych.

– Po 12 latach chcemy odbudować psychiatrię dziecięcą szpitalu w Choroszczy. Chodzi tutaj o stworzenie dziennego oddziału psychiatrycznego. Czas, aby psychiatria dziecięca wróciła do Choroszczy – zaznaczył marszałek.

Kontynuowane ma być wsparcie klubów sportowych i wyróżniających się zawodników. Marszałek zadeklarował także współuczestnictwo w budowie hali widowiskowo-sportowej w Białymstoku.

Ambitne Podlaskie


2. Podlaskie bezpieczne - plany

W niespokojnych czasach napięć politycznych i militarnych za wschodnią granicą zarząd chce uszczelnić granice państwowe i zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. W programie zapisał między innymi zobowiązanie do dalszego doposażania Policji, Straży Granicznej i Ochotniczych Straży Pożarnych, wsparcie gmin przygranicznych, a także utworzenie programu promującego cyberbezpieczeństwo i obronę przed dezinformacją wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Ambitne Podlaskie


3. Podlaskie połączone - plany

Podlaskie dla szybkiego rozwoju potrzebuje połączenia z dużymi ośrodkami miejskimi oraz z zagranicą, dlatego jednym z założeń jest współpraca z rządem i samorządem Białegostoku w zakresie budowy lotniska pasażerskiego, wspieranie budowy trasy kolejowej Rail Carpatia, dróg krajowych S8 Białystok-Suwałki oraz S19 Siemiatycze - Białystok i Białystok - Kuźnica.

Za strategiczne uznaje również realizację planów połączeń kolejowych z Łomży do Białegostoku i Ostrołęki. Zarząd województwa zamierza również inwestować w przebudowę dróg wojewódzkich, między innymi Łapy - Wysokie Mazowieckie, Juszkowy Gród - Zwodzieckie, Terespol - Siemianówka, Łomża - Mężenin, Suwałki - granica województwa.

Natomiast w celu poprawy komfortu podróżnych oraz ochrony środowiska zapowiada zakup nowoczesnych autobusów dla PKS NOVA.

– Chcemy zmienić flotę PKS-u na niskoemisyjną. Żeby spółka mogła być konkurencyjna w stosunku do innych prywatnych operatorów, w tabor trzeba zainwestować co najmniej 50 milionów złotych – oznajmiał marszałek.

Ambitne Podlaskie


4. Podlaskie dumne - plany

W tej sekcji umieszczono zadania związane z kulturą oraz ochroną tradycji i tożsamości narodowej. Znajduje się tam rozpoczęta już modernizacja Teatru Dramatycznego oraz Spodków, w których mieści się siedziba Podlaskiego Instytutu Kultury.

Plany obejmują także budowę unikalnego w skali kraju przedsięwzięcia, jakim jest Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis oraz Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach. Zrealizowana ma być inwestycja Centrum Kultury Białoruskiej i Regionalnego Centrum Kultury i Nauki dla Społeczeństwa.

Zarząd je kontynuować wspieranie ochrony zabytków, ale też inwestować w rozwój talentów poprzez utworzenie Podlaskiego Programu Wsparcia Stypendialnego oraz Podlaskiego Funduszu Filmowego.

Ambitne Podlaskie


5. Podlaskie innowacyjne - plany

Ambitne Podlaskie musi być również innowacyjne, dlatego zaplanowana jest realizacja zapowiedzianego już programu Dolina Rolnicza 4.0, a także doprowadzenie do uruchomienia parku przemysłowego 4.0 i przeznaczenie funduszy na Podlaskie Centrum Nowych Technologii INFOPLEX oraz Podlaskie Centrum Eksportera, wspierające rodzimych przedsiębiorców w pozyskiwaniu zagranicznych partnerów

Co więcej, firmy wdrażające nowe technologie oraz publiczna infrastruktura naukowo-badawcza miałyby otrzymać nowe impulsy rozwojowe dzięki specjalnym programom grantowym.

Ambitne Podlaskie


6. Podlaskie zielone/naturalne - plany

Podlaskie słynące jako Zielone Płuca Polski musi - zdaniem marszałka - pozostać regionem zrównoważonym pod względem przyrodniczym. Co chce zrobić zarząd w przyszłej kadencji? Uruchomić Podlaską Dolinę Wodorową, specjalizującą się w pozyskiwaniu czystej i taniej energii, jak również udostępnić wsparcie dla mieszkańców chcących inwestować w OZE.

W celu podniesienia efektywności energetycznej zmodernizowane zostaną budynki użyteczności publicznej. Większą rolę odgrywać będą podlaskie uzdrowiska.

– To 16 milionów euro, które przeznaczymy na wsparcie inwestycji w dwóch miejscowościach uzdrowiskowych: Supraśl i Augustów. Dzięki temu będzie można realizować projekty związane z energooszczędnym oświetleniem, ścieżkami edukacyjnymi, tu zostawiamy swobodę naszym partnerom – objaśnił Artur Kosicki.

Ambitne Podlaskie


7. Podlaskie dostępne - plany

Ambitne Podlaskie chce być dostępne dla każdego, bez względu na jego sytuację zdrowotną. Wśród planów znajduje się punkt dotyczący wdrożenia programu dostosowywania mieszkań osób z niepełnosprawnościami oraz programu wsparcia ogólnorozwojowego poprzez sport.

– Chodzi o to, aby stworzyć bazę osób, które prowadziłyby rehabilitację społeczną ze szczególnym uwzględnieniem kwestii sportowych, chodzi o naszych paraolimpijczyków – wyjaśnił marszałek.

Zapowiedział także pomoc Warsztatom Terapii Zajęciowej i Zakładom Aktywności Zawodowej.

Ambitne Podlaskie

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1652 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39