Bezpłatna pomoc w powrocie na rynek pracy. Kto może skorzystać?

2021.11.22 10:50
Chętni mogą zgłaszać się do projektu pt. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.
Bezpłatna pomoc w powrocie na rynek pracy. Kto może skorzystać?
Fot: pixabay.com

Osoby, które na skutek choroby bądź wypadku straciły szansę wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby znaleźć inną pracę, która będzie adekwatna do ich zainteresowań i stanu zdrowia, mogą zgłaszać się do projektu pt. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Chętni, którzy zostaną zakwalifikowani, będą mieli szanse skorzystać z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. Z opcji tej mogą także korzystać osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy rożnymi specjalistami - lekarzami, psychologami oraz doradcami zawodowymi, a także dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów uczestnicy mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Do projektu mogą zgłaszać się też osoby,k które od dawna poszukują pracy, jak i te, które dopiero ją utraciły. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

W ramach projektu realizowane jest wsparcie w trzech modułach: zawodowym (zdobycie nowego "fachu", doradztwo zawodowe, szkolenia), psychologicznym (motywacja do samorozwoju, wsparcie psychoemocjonalne) oraz medycznym(przywrócenie utraconych funkcji bądź ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu).

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie PFRON. Zainteresowani podjęciem kompleksowej rehabilitacji mogą też kontaktować się oddziałem Podlaskim PFRON przez e-mail: ebaszko@pfron.org.pl lub pod nr tel. 85 733 87 11 , kom. 880 521 201.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

934 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39