Bezpłatne porady prawne. Z jakimi problemami zgłaszają się białostoczanie? [WYWIAD]

2022.01.18 15:43
Białostoczanie coraz częściej korzystają z bezpłatnych porad oferowanych przez Studencką Poradnię Prawną. O sprawach związanych z ich działalnością opowiada nam doktorantka Sylwia Łazuk, koordynatorka poradni.
Bezpłatne porady prawne. Z jakimi problemami zgłaszają się białostoczanie? [WYWIAD]
Fot: Studencka Poradnia Prawna

W roku akademickim 2019/2020 Studencka Poradnia Prawna – Pracownia Wydziału Prawa UwB rozwiązała 116 spraw, a w roku akademickim 2020/2021 - 177 spraw. Można zatem zauważyć wzrost zainteresowania bezpłatnymi poradami.

Malwina Witkowska: Z jakimi sprawami najczęściej się do Was zgłaszają?

Sylwia Łazuk: Najczęściej zwracają się do nas ze sprawami cywilnymi: rozwody, alimenty, władza rodzicielska, spadki, zadłużenia. Jest wiele spraw dotyczących problemów lokalowych, np. właściciele mieszkań, którzy nie mogą pozbyć się lokatorów zalegających z opłatami oraz lokatorzy, którzy mają problemy z rozliczeniami z nieuczciwymi właścicielami mieszkań. Są także liczne sprawy administracyjne - głównie kwestie związane ze świadczeniami pomocy społecznej oraz finansowaniem pobytu krewnych w domach pomocy społecznej.

Wiosną i jesienią notujemy też wzmożone zainteresowanie sprawami pracowniczymi. Otrzymujemy również wiele listów od więźniów, których najczęściej interesuje skrócenie wymiaru kary (wyroki łączne), przysługujące im prawa w więzieniach. Pojawiają się także kwestie związane z alimentami i władzą rodzicielską w stosunku do dzieci, których matki zazwyczaj ułożyły już sobie życie z nowymi partnerami.

Kto może otrzymać bezpłatną pomoc?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielamy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika z wyboru (adwokata lub radcy prawnego). Osoba, która chce skorzystać z naszej pomocy, przy zakładaniu sprawy podpisuje oświadczenie, w którym deklaruje, że nie może sobie pozwolić na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, jak również, że w jej sprawie nie działa/działał profesjonalny pełnomocnik z urzędu lub z wyboru. Nie udzielamy porad w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz przedsiębiorcom.

Jaki macie zakres udzielania porad?

Studencka Poradnia Prawna udziela porad z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem KRUS-u), prawa podatkowego (nie rozliczamy PIT-ów), prawa międzynarodowego oraz prawa uchodźców.

W celu uzyskania porady należy zadzwonić pod numer 85 745 71 94 albo przyjść osobiście w godzinach pracy i umówić się na wizytę, podczas której spisywany jest stan faktyczny sprawy oraz ustalany zakres porady. Sprawę można również założyć korespondencyjnie (wysyłając list z opisem stanu faktycznego oraz pytaniami, na które klient chciałby uzyskać odpowiedź) albo drogą mailową - wówczas należy przesłać na adres mailowy poradnia@uwb.edu.pl uzupełniony formularz do spraw zdalnych, który dostępny jest na stronie internetowej Wydziału Prawa w zakładce Studenckiej Poradni Prawnej.

Ile najczęściej czeka się na odpowiedź?

Na pisemną opinię prawną czeka się od 2 do 4 tygodni od dnia założenia sprawy. Wliczony jest w to czas sporządzenia opinii przez studenta, sprawdzenie opinii przez opiekuna naukowego oraz oddanie sprawy klientowi.

Klienci mogą również otrzymać w ramach porady wzór pisma procesowego, które jest potrzebne do dalszego załatwienia sprawy, ale należy wskazać, że studenci nie sporządzają gotowych pism procesowych. Warto również podkreślić, że porady nie są udzielane ustnie albo telefonicznie. Dodatkowo, w celu zapewnienia spokojnego załatwienia sprawy, przyjmowani są wyłącznie klienci, którzy wcześniej umówili się na wizytę - na konkretny dzień i konkretną godzinę.

Czy bezpłatne porady prawne są potrzebne?

Po ilości spraw, którą przyjmujemy oraz ilości osób, które szukają nieodpłatnej pomocy prawnej, bez wątpienia należy stwierdzi, że nieodpłatne poradnictwo prawne jest potrzebne. Wiele osób potrzebuje pokierowania jak należy rozwiązać sytuację, w której się znajdują, a po uzyskaniu kompleksowej informacji okazuje się, że np. wizyta w sądzie nie jest taka straszna.

Studencka Poradnia Prawna zajmuje się nie tylko udzielaniem nieodpłatnych porad, ale także edukacją prawną społeczeństwa poprzez organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz konferencji naukowych.

Kto udziela porad?

Opinie prawne sporządzane są przez studentów - członków Studenckiej Poradni Prawnej, którzy działają w ramach sekcji (w poradni działają 3 sekcje prawa cywilnego, 2 sekcje prawa karnego oraz po 1 sekcji prawa administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa międzynarodowego oraz sekcja ds. uchodźców).

Opiekę merytoryczną nad każdą z sekcji sprawuje opiekun - pracownik naukowy, z którym studenci konsultują sprawę i który zatwierdza sporządzane przez studentów opinie prawne. Dodatkowo, w poradni działa sekcja wspierająca składająca się z doktorantów, którzy pomagają studentom w rozwiązywaniu spraw oraz którzy ze względu na większe doświadczenie rozwiązują trudniejsze sprawy. Obecnie w poradni działa 29 studentów oraz 7 doktorantów.

Poradnia czynna jest we wtorki od godz. 14.00 do 18.00, środy od 10.00 do 14.00 oraz czwartki od 14.00 do 18.00. Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa UwB znajduje się przy ul. Mickiewicza 1 pok. 119 w Białymstoku.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1149 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39