Białostoccy artyści otrzymają wsparcie z budżetu miasta

2016.09.29 12:53
Od 2010 r. działającym w Białymstoku artystom przyznawane są stypendia prezydenta miasta. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się też na 2017 r.
Białostoccy artyści otrzymają wsparcie z budżetu miasta
Fot: pixabay.com

Miejskie stypendia przeznaczone są dla osób pełnoletnich, zamieszkałych w Białymstoku, które wykażą się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Przyznane są na rok w takich dziedzinach jak: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

By uzyskać wsparcie z budżetu miasta, artyści muszą złożyć specjalny wniosek. Powinien on zawierać program stypendium, harmonogram pracy, a także informację o dotychczasowym dorobku twórczym i osiągnięciach. Planując zakres i harmonogram programu stypendium, należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2017 r.

Wnioski stypendialne przyjmuje Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku do 31 października. Szczegóły można znaleźć na stronie www.stypendia-bialystok.pl

Stypendia prezydenta miasta skierowane do twórców profesjonalnych przyznawane są od 2010 r. Roczne stypendia na 2016 r. otrzymało 6 białostoczan.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1468 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39