Białostoccy badacze dostaną spore dofinansowania. Na jakie projekty?

2023.05.18 09:53
4 projekty białostockich szkół wyższych otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Miniatura 7. W całej Polsce Narodowe Centrum Nauki wybrało 49 laureatów, którzy będą mogli zająć się ciekawymi projektami badawczymi.
Białostoccy badacze dostaną spore dofinansowania. Na jakie projekty?
Fot: Malwina Witkowska

Dr Ewelina Waśko-Owsiejczuk z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, otrzymała blisko 50 tys. zł od Narodowego Centrum Nauki. Przyznane środki zostaną wykorzystane na przeprowadzenie kwerendy w ramach jej projektu badawczego, który skupia się na relacjach Centralnej Agencji Wywiadowczej z organami władzy państwowej w latach 1953-1969. Badania będą prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Holandii i Niemczech, co pozwoli na pogłębioną analizę i zrozumienie tego zagadnienia.

Dr Małgorzata Chlabicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku będzie realizować projekt badawczy o nazwie "Zaawansowane techniki echokardiograficzne w ocenie wczesnych zmian struktury i funkcji serca w badaniach populacyjnych". Dofinansowanie w wysokości ponad 34,4 tys. zł umożliwi przeprowadzenie wyjazdu badawczego, który będzie kluczowy dla realizacji tego zadania naukowego. Projekt ma na celu rozwinięcie wiedzy na temat wczesnych zmian struktury i funkcji serca oraz zastosowania nowoczesnych technik echokardiograficznych w badaniach populacyjnych.

Dofinansowanie dostały również dwa projekty Politechniki Białostockiej. Pierwszy, prowadzony przez dr inż. Magdalenę Joka Yildiz, dotyczy badania pilotażowego wpływu warunków zagęszczania na jakość peletów wykonanych z różnych rodzajów biokarbonizatów. Badaczka otrzymała prawie 40 tys. zł, co pozwoli na przeprowadzenie wnikliwej analizy i oceny tego zagadnienia.

Natomiast dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska otrzymała blisko 50 tys. zł na badanie zmian właściwości fizyczno-mechanicznych i strukturalnych kompozytów geopolimerowych na bazie kruszywa recyklingowego i biokarbonizatu w wyniku procesu sekwestracji CO2. Dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie kompleksowych badań i analiz, mających na celu rozwinięcie wiedzy na temat wpływu sekwestracji CO2 na te materiały oraz potencjalne zastosowanie w dziedzinie ochrony środowiska.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1598 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39