Białostoccy naukowcy otrzymali 2,5 mln zł grantów. Na jakie projekty?

2022.12.12 11:08
Narodowe Centrum Nauki przyznało granty na projekty badawcze. W Białymstoku doceniono 4 projekty z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 3 projekty z Uniwersytetu w Białymstoku i 2 projekty z Politechniki Białostockiej.
Białostoccy naukowcy otrzymali 2,5 mln zł grantów. Na jakie projekty?
Fot: Malwina Witkowska
Naukowcy UMB zrealizują 4 projekty o wartości 830 tys. zł

Ponad 1,2 mln zł dla PB

Grant w wysokości niemal 900 tys. zł będzie realizowany przez pięciu pracowników Katedry Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz dwóch pracowników Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kaczorka. Ich projekt przyczyni się do opracowania metodyki badań oraz do analizy i syntezy wybranych klas liniowych i nieliniowych układów przełączalnych niecałkowitego rzędu.

Natomiast zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania PB otrzymał 335,5 tys. zł na realizację projektu badawczego: "Czynniki determinujące społeczną akceptację inteligentnej i zrównoważonej mobilności miejskiej".

Granty dla UwB

W gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki znalazła się trójka badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku.

"Etyka antropocenu. Redefiniowanie koncepcji człowieka w filozofii posthumanistycznej" – to tytuł projektu badawczego jaki za 280,4 tys. zł zrealizuje dr Monika Teresa Rogowska-Stangret z Instytutu Filozofii. Jak opisuje badaczka, żyjemy w antropocenie – epoce, w której stało się oczywiste, że człowiek wpływa na życie wokół siebie na bezprecedensową skalę. Co istotne, antropocen nie tylko wpływa na warunki życia na ziemi, decyzje społeczne i polityczne, ale zmusza nas do refleksji nad kwestiami etycznymi: jakie wartości leżą u podstaw ludzkiej działalności, która doprowadziła do dzisiejszej – często uznawanej za kryzysową – sytuacji?

Grant z NCN zrealizuje też inny badacz z Instytutu Filozofii UwB - mgr Arkadiusz Jerzy Wójcik. Zdobył 66,6 tys. zł zł na projekt "Dynamiczna logika epistemiczna a problem logicznej wszechwiedzy". Wyniki badań mogą nie tylko stanowić istotny wkład do filozoficznych i formalnych rozważań nad zjawiskiem zmiany wiedzy, ale też być przedmiotem zainteresowania badaczy z zakresu teorii gier, informatyki czy kognitywistyki.

Mgr Justyna Wawrzyniuk z Wydziału Filologicznego zrealizuje projekt "Metaforyczna konceptualizacja tożsamości płciowej w stand-upie". Dofinansowanie wyniesie ponad 43,3 tys. zł.

Naukowcy UMB dostaną ponad 800 tys. zł

Marta Dobrzycka, rezydentka II roku z dziedziny chorób wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych, zrealizuje projekt "Wpływ liraglutydu na odpowiedź zapalną jednojądrowych komórek krwi obwodowej (PBMCs) u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2". Otrzyma na to 209 tys. zł dofinansowania.

Doktorantka w Klinice Rozrodczości i Ginekologii Endokrynologicznej UMB mgr Weronika Lebiedzińska zrealizuje projekt "Funkcjonalne znaczenie ekspresji Zona pellucida 3 w procesie ontogenezy jądra męskiego". Kwota dofinansowania to niemal 197 tys. zł.

Z kolei dr Gladys Emmanuella Putri Wojciechowska, asystentka badawcza w Centrum Badań Klinicznych UMB, zrealizuje projekt "MikroRNA w surowicy jako predyktory długoterminowej remisji cukrzycy typu 2 po rękawowej resekcji żołądka" za prawie 209 tys. zł.

Mgr Łukasz Suprewicz, doktorant III roku Szkoły Doktorskiej, Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej otrzymał niemal 210 tys. zł na projekt "Zewnątrzkomórkowa wimentyna jako cząsteczka sygnałowa w patogenezie zapalenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego u pacjentów z COVID-19".

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1127 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39