Białostockie uczelnie odwołują wykłady oraz zagraniczne wyjazdy

2020.03.10 18:51
We wtorek (10 marca) trzy uczelnie wyższe - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka oraz Uniwersytet w Białymstoku - wydały zarządzenia w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
Białostockie uczelnie odwołują wykłady oraz zagraniczne wyjazdy
Fot: MZ

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Adam Krętowski, rektor uczelni, wydał zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Zgodnie z jego treścią zostały zawieszone wyjazdy służbowe zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów. Dodatkowo wstrzymuje się przyjazdy do uczelni gości zagranicznych, jak i zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich. Co ważne, wprowadzono zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

To jeszcze nie wszystko. Rektor zdecydował o odwołaniu wykładów dla studentów - zostaną one udostępnione w formie elektronicznej.

Zaleca się również czasowe prowadzenie ćwiczeń klinicznych w formie seminariów. Decyzje odnośnie formy organizacji zajęć podejmuje Kierownik jednostki dydaktycznej. Liczebność grup pozostaje bez zmian.

Zarządzenie wprowadza także obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy. Do komunikacji zaleca się wykorzystywanie platformy EZD (Elektronicznego Zarządzania Informacją), korespondencję mailową oraz kontakty telefoniczne. Jeśli zaś chodzi o korespondencję w formie papierowej, w tym do jednostek organizacyjnych uczelni, to należy składać ją wyłącznie w Kancelarii Uczelni.

Politechnika Białostocka

Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis, rektor uczelni również wydał zarządzenie określające zasady postępowania w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

Dokument określa między innymi zasady organizacji imprez na terenie Politechniki Białostockiej. Wydarzenia o charakterze naukowym (kongresy, konferencje, sympozja, zjazdy lub seminaria) oraz pozostałe przedsięwzięcia organizowane lub współorganizowane przez uczelnię w pierwszej połowie 2020 roku zostają przesunięte na późniejsze terminy. Dotyczy to szczególnie imprez o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także tych o zasięgu regionalnym, w których miało uczestniczyć co najmniej 100 osób. Pozostałe imprezy odbędą się zgodnie z planem, chyba że okoliczności związane z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 uniemożliwią ich przeprowadzenie.

Jeśli zaś chodzi o mobilność pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Białostockiej, to wyjazdy, w szczególności poza granice kraju, oraz przyjazdy gości z zagranicy powinny być racjonalnie zweryfikowane przez przełożonych (w miarę możliwości odwołane lub przełożone). Ostateczną decyzję w sprawie wyjazdu pracowników, studentów i doktorantów PB poza granice kraju i przyjazdu gości z zagranicy podejmuje rektor.

Członkowie wspólnoty Politechniki Białostockiej, którzy powracają z wyjazdów służbowych lub prywatnych, szczególnie z rejonów zagrożonych występowaniem COVID-19 i w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, powinni bezwzględnie zastosować się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia: bezzwłocznie telefonicznie zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku tel. 698 145 904, do oddziału zakaźnego tel. 85 740 95 73 (dorośli) lub 85 745 06 97 (dzieci) albo na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800 190 590.

W celu przeciwdziałania COVID-19 rektor może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

Uniwersytet w Białymstoku

Zarządzenie w związku z sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wydał także prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, rektor uczelni. Podjął on decyzję o wstrzymaniu do odwołania wyjazdów studentów i pracowników UwB do następujących krajów: Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

Ponadto władze UwB rekomendują rozwagę przy podejmowaniu decyzji odnośnie przyjęcia gości zagranicznych (to jest studentów, praktykantów, naukowców, pracowników administracyjnych) w Uniwersytecie w Białymstoku.

Lista krajów, których dotyczą ograniczenia, będzie aktualizowana zgodnie z komunikatami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Ponadto rektor Uniwersytetu w Białymstoku rekomenduje rezygnację pracowników, doktorantów i studentów UwB z podróży krajowych, w szczególności jeśli wiążą się z udziałem w wydarzeniach o charakterze masowym.

Jednocześnie informuje, że zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie w Białymstoku są realizowane bez zmian.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.r@bialystokonline.pl

922 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39