Białystok ma zapewnione dostawy gazu i prądu na 2023 r.

2023.01.03 18:37
Miasto Białystok i gminy z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego wynegocjowały umowę dotyczącą dostaw energii elektrycznej. Są też zapewnione dostawy gazu ziemnego dla miejskich jednostek organizacyjnych.
Białystok ma zapewnione dostawy gazu i prądu na 2023 r.
Fot: pixabay

Zarówno jeśli chodzi o dostawy energii elektrycznej, jak i gazu miasto Białystok jest już spokojne - magistrat poinformował o podpisanych umowach z dostawcami. Ich uzyskanie nie było takie oczywiste.

Najpierw Miasto ogłosiło przetarg na grupowy zakup energii dla grupy zakupowej Miasta Białystok oraz członów Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Jednak w przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Wobec tego rozpoczęło się poszukiwanie sprzedawców, którzy przystąpiliby do negocjacji dotyczących dostarczenia energii elektrycznej w 2023 r. Terytorialny sprzedawca PGE Obrót S.A. odmówił przystąpienia do negocjacji na warunkach zapisanych w postępowaniu, zrobił to natomiast poprzedni sprzedawca - Energa Obrót S.A.

- Negocjacje przebiegły pozytywnie i 14 grudnia 2022 r. została zawarta umowa. Prąd zakupiony będzie po cenie Rynku Dnia Następnego z Towarowej Giełdy Energii - informuje Agnieszka Błachowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Miasto będzie obowiązywać cena energii nie wyższa niż 785 zł/MWh netto. Ponadto nabyło gwarancję pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r. o wolumenie 10 000 MWh.

Podobnie jak z prądem miała się sprawa z dostawami gazu. Do ogłoszonego przez miasto przetargu nikt się nie zgłosił. Rozpoczęto więc poszukiwanie sprzedawców, którzy negocjowaliby dostawy na 2023 i 2024 r. Do negocjacji przystąpił poprzedni sprzedawca - PGNiG. Po nich zawarło umowę, dzięki której Białystok ma zapewnioną dostawę gazu na dwa najbliższe lata.

Jak podała Agnieszka Błachowska, gaz będzie kupowany po cenach z Towarowej Giełdy Energii w pakietach transzowych. Miasto złożyło również oświadczenia składane przez uprawionych odbiorców. To istotne, ponieważ cena gazu dla odbiorców uprawionych nie może być wyższa niż 200,17 zł/MWh netto.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1279 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39