Białystok otrzymał ponad 20 mln zł na budowę dróg. Które zostaną przebudowane? [LISTA]

2023.02.07 16:00
Po raz pierwszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o pieniądze na dofinansowanie swoich inwestycji mogły ubiegać się duże miasta. Białystok otrzyma ponad 20 mln zł.
Białystok otrzymał ponad 20 mln zł na budowę dróg. Które zostaną przebudowane? [LISTA]
Fot: Ewelina Sadowska-Dubicka

- Dotychczas na ten program w skali kraju, w ramach elementu wzmacniającego inwestycje gminne i powiatowe, wydatkowano ponad 15,3 mld zł. Nasze województwo w ramach wszystkich edycji od 2019 r. pozyskało środki przewyższające 1,17 mld - podsumowuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W bieżącym rozdaniu do województwa podlaskiego trafiło 201 mln zł (szczegóły: 164 podlaskich dróg do przebudowy bądź remontu. Są pieniądze). Średnio drugie tyle do inwestycji dołożą z własnych budżetów samorządy. Ponadto część zadań jest wieloletnich, a więc łącznie dzięki zakontraktowanym środkom powstaną inwestycje za około 600 mln zł.

- W przypadku tego programu tylko pojedyncze są przypadki gmin czy powiatów, które złożyły wnioski, a nie otrzymały środków - podkreśla senator Jacek Bogucki.

Dotychczas miasta wojewódzkie nie mogły korzystać z tych środków. Teraz to się zmieniło.

- Korzystają z tego wszyscy, także mieszkańcy większych miast. Przeznaczono 400 mln zł dla 18 samorządów największych miast, w których są siedziby wojewody i marszałków - podkreśla wicewojewoda podlaski Tomasz Madras. - To jest program, w którym samorządy same wybierają inwestycje, które chcą realizować.

Jak podkreślają politycy PiS, pieniądze trafiły do wszystkich samorządów, niezależnie od barw partyjnych ich włodarzy.

W ramach "miejskiego rozdania" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Białemustokowi przyznano 20,45 mln zł.

- W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21.07.2022 r. nabór wniosków na zadania miejskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Miasto Białystok w dniu 22.08.2022 r. złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. "Rozwój układu komunikacyjnego Białegostoku" - podaje Agnieszka Zabrocka, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pod hasłem rozwój układu komunikacyjnego kryje się w sumie 10 inwestycji. I tak miasto do budowy bądź przebudowy zaplanowało następujące ulice: Starosielce, Wiklinowa, Bagnówka kolonia (od skrzyżowania z ul. Wiklinową), Kiemliczów, Zawady, św. Łukasza, Sielska, Rodzinna, przedłużenie ul. płk. Hake (od ul. mjr. pilota Michałowskiego) oraz nienazwaną jeszcze ulicę 1 KD-Z na Skorupach.

Planuje się, że inwestycje te powstaną do końca 2024 r. Ich koszt oszacowano na 40,9 mln zł, a więc otrzymana dotacja ma pokryć dokładnie połowę kosztów.

- Realizacja powyższych ulic poprawi warunki komunikacyjne w poszczególnych częściach Białegostoku - osiedla: Wygoda, Zawady, Bagnówka, Starosielce - podkreśla Agnieszka Zabrocka.

W najbliższym czasie będą organizowane spotkania z przedstawicielami poszczególnych samorządów, podczas których będą symbolicznie przekazywane im dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1410 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39