Błąd w sztuce lekarskiej. Jak ubiegać się o odszkodowanie?

2016.04.28 08:07
Błędy popełniane przez lekarzy zdarzają się wielokrotnie. Większość osób nie wie jednak, w jaki sposób dochodzić swoich praw.
Błąd w sztuce lekarskiej. Jak ubiegać się o odszkodowanie?
Fot: pixabay.com

W Polsce nie ma dokładnych i oficjalnych statystyk, które podawałyby, jak często dochodzi do popełniania błędów medycznych. Są to działania nieumyślne i zaniedbania, które doprowadziły do szkody pacjenta. Jeśli w wyniku tego dojdzie do uszkodzenia ciała, problemów zdrowotnych czy śmierci – można ubiegać się o odszkodowanie.

Co ciekawe, za błąd medyczny uznaje się także choroby jatrogenne. Jest to postępowanie lekarza, pielęgniarki, położnej czy innego pracownika medycznego, które wywarło bardzo negatywny wpływ na stan fizyczny i psychiczny pacjenta. To z kolei powoduje nasilenie się dolegliwości, z którymi zmaga się chory. Do takich zdarzeń dochodzi podczas nieodpowiedniej postawy względem pacjenta oraz brakiem umiejętności w kontakcie z nim.

W jaki sposób można ubiegać się o odszkodowanie?

Pokrzywdzeni pacjenci mogą zgłaszać się do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Mogą to robić do roku od momentu zdarzenia. Należy wówczas złożyć m.in. opis przebiegu leczenia i podać, na czym polegał błąd pracownika medycznego. Dobrze jest, jeśli taka osoba posiada też opinię innego lekarza, który potwierdza jego wersję. Koniecznie trzeba dostarczyć pełną dokumentację z placówki medycznej, w której doszło do błędu medycznego, czyli historię choroby, opisy badań itp. Jeśli w wyniku zaniedbania lekarza czy pielęgniarki osoba musi podjąć inne leczenie, to także należy to potwierdzić.

W przypadku, gdy do zaniedbania doszło w przychodni, placówce przyszpitalnej lub też poradni specjalistycznej, o odszkodowanie można ubiegać się bezpośrednio w danym miejscu.

- W przypadku, gdy doszło do śmierci pacjenta lub też znajduje się on w bardzo ciężkim stanie, można złożyć do prokuratury zgłoszenie podejrzenia popełnienia błędu medycznego. Po przyjęciu takiego zgłoszenia prokuratura powoła własnych lekarzy orzeczników, którzy ocenią, czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej – tłumaczy Marzena Walkowska z Centrum Odszkodowań DRB.

O jakie pieniądze możemy się ubiegać?

Poszkodowany może się dobiegać zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w wyniku popełnienia błędu lekarskiego, czyli np. zakupu lekarstw, opłat za badania bądź wizyty lekarskie, dojazdów do szpitala czy przystosowania miejsca zamieszkania do powstałej w wyniku zdarzenia niepełnosprawności.

- W momencie, gdy poszkodowany częściowo bądź też całkowicie utracił zdolność do pracy zarobkowej, może on zażądać naprawienia tej szkody w postaci renty. Warto zapamiętać, że w przypadku, gdy ciężko jest oszacować szkodę wynikającą z niezdolności do pracy, poszkodowanemu należy się renta czasowa – dodaje Walkowska.

Jeśli pacjent umrze, o odszkodowanie mogą ubiegać się jego bliscy. Zgodnie z prawem, osobie, która opłacała leczenie i pogrzeb, należy się zwrot tych kosztów przez osobę zobowiązaną do naprawienia szkody.

Jeśli zmarły płacił alimenty, to osoba, której wypłacane były pieniądze, może zażądać również renty. Wylicza się ją biorąc pod uwagę potrzeby świadczeniobiorcy oraz zarobkowych możliwości zmarłego.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

528 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39