Budżet obywatelski 2016. Już wiadomo, na jakie pomysły będzie można głosować [LISTA PROJEKTÓW]

2015.09.04 00:00
28 miejskich i 29 osiedlowych projektów zakwalifikowało się do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016. Ich łączna wartość to prawie 30 mln zł.
Budżet obywatelski 2016. Już wiadomo, na jakie pomysły będzie można głosować [LISTA PROJEKTÓW]
Fot: ESD

- Łącznie zespół wybrał 57 projektów, w tym 28 ogólnomiejskich i 29 osiedlowych - podlicza prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Łączna wartość tych projektów to około 30 mln zł - mówi.

Niestety spośród 105 zgłoszonych pomysłów aż 48 odrzucono.

- Główne przyczyny odrzucenia to: szacunkowe koszty projektu przekraczały 2 mln zł, tereny pod inwestycje nie były terenami miejskimi, niektóre projekty nie były zgodne z prawem, w tym prawem miejscowym i planami zagospodarowania przestrzennego oraz pokrywały się zadaniami już realizowanymi przez miasto - wylicza Izabela Niewierowska, która brała udział w posiedzeniach Zespołu ds. budżety obywatelskiego.

W skład zespołu wchodzili radni, urzędnicy i przedstawiciele pozarządówek. Już teraz jego członkowie wiedzą, że pomimo iż jest to już 3. edycja białostockiego budżetu obywatelskiego, nadal jego zasady wymagają dopracowania.

- Uchwała wymaga poprawek, tak by liczba projektów była większa, by ich zgłaszanie nie odbywało się w okresie wakacyjnym, by uchwała była bardziej nastawiona na pomoc mieszkańcom - mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Przedstawicieli zespołu ds. budżetu obywatelskiego martwi też to, że aż na 10 osiedlach nie znaleźli się mieszkańcy, którzy zgłosiliby projekt. To tym smutniejsze, że chodzi o duże osiedla, z zabudową wielorodzinną, blokowiskami. Żadnego projektu nie zaproponowano na osiedlach: Sienkiewicza, Piaski, Przydworcowe, Młodych, Piasta I, Piasta II, Kawaleryjskie, Zielone Wzgórza, Słoneczny Stok oraz Dziesięciny I.

Spośród 57 przyjętych do głosowania projektów aż 28 to propozycje sportowo-rekreacyjne, 16 to projekty społeczno-kulturalne, a 13 - infrastrukturalne.

Jeszcze we wrześniu miasto ogłosi konkurs na przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej zachęcającej do głosowania. Samo głosowanie odbędzie się między 3 a 19 października 2015 r. Jedna osoba będzie mogła zagłosować na 3 projekty ogólnomiejskie i 3 osiedlowe.

W I edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji białostoczan było 10 mln zł, w II - 12 mln zł, a w obecnej – 20 mln zł. W tym roku 6 mln zł przeznaczono na realizację projektów dużych i 14 mln zł na realizację małych. Dwa lata temu mieszkańcy mogli wybierać spośród 51 projektów, a rok temu z 56. Tegoroczne projekty zakwalifikowane do realizacji poznamy do 31 października.


LISTA PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH

Pomnik Śledzia - jego miejsce ma być ustalone w drodze plebiscytu bądź konkursu z udziałem mieszkańców. Jeden z pomysłów to skwerek przy ul. Lipowej, obok Księgarni Technicznej. Pomnik mógłby mieć formę przestrzennej rzeźby lub fontanny z elementami ruchomymi oraz multimedialnymi, np. ekranem, na którym wyświetlane byłyby różnorodne informacje - 650 000 zł.

Białostockie Obywatelskie Pogotowie Poradnicze to 6 punktów na terenie Białegostoku - w pomieszczeniach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie dużych białostockich osiedli. Oferować mają one bezpłatne usługi poradnicze w najistotniejszych sferach życia mieszkańców: poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo obywatelskie oraz porady biznesowe - 510 800 zł

Ścieżka rowerowa Traktem Napoleońskim przebiegałaby ul. Pieczurki, Ofiar Majdanka, tzw. Traktem Napoleońskim do granicy Miasta Białystok i łączyła by się z planowaną ścieżką w ul. Ciołkowskiego. Umożliwi przejazd rowerem w kierunku terenów otwartych rekreacyjnie, zacisznych, omijających zgiełk i ruch miejski - 41 366 zł.

Spójrz BiałystOK! – wypukłe plany sytuacyjne osiedli. W ramach projektu zakładane jest zainstalowanie 28 planów sytuacyjnych osiedli dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem niesprawnych wzrokowo w celu ułatwienia odnalezienia się w przestrzeni każdego osiedla oraz poznania najbliższej okolicy i nieznanych dotąd lokalizacji - 840 000 zł.

Pomnik ku czci gen. bryg. Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego stanąłby w Parku Zwierzynieckim, w pobliżu pomnika 42. Pułku Piechoty jako uzupełnienie pamięci o jednostkach stacjonujących w Białymstoku - 510 000 zł.

Młodzieżowy, Międzyosiedlowy Zespół Rekreacji i Kultury Fizycznej "Olimpijczyk" przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Pogodnej 12.
Projekt przewiduje budowę kompleksu dwóch ogrodzonych i oświetlonych boisk sportowych, jednego do piłki nożnej, ze sztuczną trawą oraz drugiego, wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki o nawierzchni z masy poliuretanowej. Projekt uwzględnia wykonanie chodników i dojazdów do boisk, oświetlenia i ogrodzenia, nasadzenie krzewów, wybrukowanie placu wokół szkoły oraz poprzedzający rozpoczęcie prac przeglądu kanalizacji deszczowej -
1 930 000 zł.

Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki miałby powstać w magazynie nr 10 lub 12 przy ul. Węglowej. Projekt zakłada stworzenie 4-5 sal treningowych oraz zaplecza sanitarno-technicznego - szatnia, prysznice, sanitariaty, pomieszczenia administracji, magazyny - 1 998 790 zł.

Rowerzysto! Bezpieczniej z kamizelką to propozycja zakupu i bezpłatnej dystrybucji 10 000 kamizelek odblaskowych z logo Białegostoku. Kamizelki przeznaczone będą dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i innych, a także rowerzystów, uczestników ruchu drogowego - 100 000 zł.

Centrum Animacji Kultury Wierzbowa - to pomysł dobudowy sali widowiskowo-teatralnej do VII LO, która ma być miejscem koncertów młodzieżowych, warsztatów i spektakli teatralnych, konkursów i festiwali. Dodatkowo powstać ma uliczna galeria zdjęć i prac plastycznych, która ma uatrakcyjnić przestrzeń miejską wzdłuż ul. Wierzbowej. Ponadto wyremontowana ma zostać istniejąca sala lustrzana, która wymaga wymiany podłogi, montażu wentylacji oraz wyposażenia w pianino - 1 999 300 zł.

Wykonanie Krzyża Katyńskiego. Instalacja stanęłaby w sąsiedztwie istniejącego Pomnika Katyńskiego, na terenie zielonym między posadzonymi 3 dębami pamięci - 97 000 zł.

Remont ulic na osiedlu Starosielce - Projekt polega na wykonaniu około 400 metrów bieżących jezdni z polbruku wraz z chodnikami po obu stronach ulicy w ciągu ul. Nowosielskiej na odcinku od ul. Zbigniewa Troczewskiego do ul. Popiełuszki - 873 000 zł.

Budowa nawierzchni ulic: Bagiennej i Ustronnej. Projekt zakłada realizację inwestycji polegającej na budowie nawierzchni ulic Bagiennej i Ustronnej z kostki brukowej wraz z chodnikami i wjazdami na posesje. Ponadto przewiduje się oznakowanie ulicy znakami drogowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami - 993 370 zł.

Budowa Centrum Aktywności Wielopokoleniowej funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 47 - Projekt zakłada budowę klimatyzowanego klubu przedszkolnego dla ok. 50 osób oraz organizację cyklu spotkań dla dzieci, rodziców i dziadków zarówno w postaci wspólnych zajęć, jak również indywidualnych dla każdej grupy wiekowej - 805 580 zł.

ZOO-baczyć – akcent zoologiczny dostępny dla niewidomych i słabowidzących. Projekt zakłada dostosowanie ZOO do potrzeb wszystkich mieszkańców Białegostoku, również osób niepełnosprawnych. Zamontowane zostaną udźwiękowione terminale, tablice informacyjne obok wejść do ZOO oraz wypukłe tabliczki z rycinami zwierząt przy każdym wybiegu. Aby dostosować ZOO do potrzeb niepełnosprawnych, zainstaluje się kilka elementów, m.in. trzy nowoczesne rozwiązania pomocne szczególnie osobom niewidomym i słabowidzącym: tablice informacyjne z poddrukiem w Braille'u, udźwiękowiony terminal tyflograficzny oraz tabliczki tyflograficzne przy każdym wybiegu - 117 120 zł.

Budowa nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy i edukacji w Ogródku Jordanowskim przy ul. Mickiewicza. Realizacja projektu zakłada powstanie nowoczesnego i bezpiecznego miejsca zabawy, edukacji i odpoczynku. Projekt obejmuje budowę placu zabaw, którego urządzenia będą nie tylko atrakcyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale przede wszystkim będą bezpieczne i trwałe. W założeniu projektu jest utworzenie centrum spotkań rodzinnych w Ogródku Jordanowskim - 260 000 zł.

Boisko sportowe wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych . W ramach projektu wykonane ma zostać ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 30 m o nawierzchni poliuretanowej, w skład którego wchodzą 2 boiska do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej i piłki nożnej. Boisko ma zostać wyposażone w niezbędne elementy i obiekty, takie jak: stojak do tablicy do koszykówki, siatki do kosza, aluminiowe słupki wolnostojące, bramki stacjonarne do piłki ręcznej itp. Ponadto wykonana ma zostać instalacja oświetleniowa i monitoring - 610 000 zł.

Integracyjne Centrum Zabaw w Parku Planty lub przy ul. Włókienniczej. W ramach projektu wyremontowana ma zostać zniszczona przestrzeń miejska: wybudowany plac zabaw, parking, oświetlenie oraz elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci. Natomiast tereny zielone mają zostać poddane odnowieniu poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych - 432 000 zł.

Pierwszy Festiwal Piłki Ręcznej Miasta Białystok. Projekt festiwalu obejmuje cykl zawodów przeprowadzonych w okresie od 15 lutego do 15 czerwca 2016 r. i od 15 września do 15 grudnia 2016 r. Do rozgrywek może zgłosić się drużyna dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz różnych osiedli Białegostoku - 169 408 zł.

Dotknij historii Białegostoku - Projekt polega na wykonaniu i zainstalowaniu 6 makiet tyflograficznych wysokiej trwałości, stojących na postumentach, przedstawiających reprezentatywne zabytki Białegostoku: Pałac Branickich, Kościół Farny, Ratusz, Cerkiew pw. Św. Mikołaja oraz Kościół pw. Św. Rocha. Makiety będą wykonane z trwałego materiału odpornego na dotyk i zmiany temperatury. Makiety zawierać mają krótkie opisy eksponowanych obiektów, co przybliży poznanie historii regionu i zapewni edukację nie tylko najmłodszych mieszkańców - 510 000 zł.

Tor rowerowy na os. Jaroszówka powstałby w okolicy skrzyżowania ul. Odrzańskiej i ul. Jutrzenki, bądź na działkach miejskich np. przy ul. Czarnej Hańczy, ul. Bystrzyckiej, ul. Wiślanej, czy przedłużenia ul. Kluka. Projekt zakłada wykonanie jednego bądź dwóch torów o różnym profilowaniu do jazdy rowerem polegającej na wykonywaniu intuicyjnych i skoordynowanych ruchów. Tory mają być wykonane z nawierzchni bitumicznej, otoczone trawnikiem. Powstać ma również plac z ławkami i stojakami rowerowymi - 580 000 zł.

Boisko wielofunkcyjne przy VIII Liceum Ogólnokształcącym. W ramach zadania zaprojektowane i wybudowane ma zostać boisko wielofunkcyjne o pow. 3.000 m², w skład którego wejść ma boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej wraz z zakupem i montażem wyposażenia poszczególnych boisk, bieżnia dwupasmowa. Zdemontowane mają zostać istniejące słupy oświetleniowe, a na ich miejsce postawione nowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa całe boisko ma zostać ogrodzone - 1 066 000 zł.

Osiedlowo – na sportowo z V LO dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego z zapleczem (boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki) ze sztuczną nawierzchnią tartanową, utworzenie czterotorowej bieżni, rozbiegu do skoku w dal z zeskokiem oraz kortu tenisowego - 680 000 zł.

"Czas na sport" to budowa boiska do siatkówki plażowej i gry w Streetball oraz remont i modernizacja zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 2 oraz dokumentacja techniczna modernizacji sali gimnastycznej - 508 700 zł.

Pomnik poświęcony Danucie Siedzikównie "Ince" między ul. Skłodowskiej-Curie a skwerem L. i M. Kaczyńskich oraz ul. Akademicką. Pomnik upamiętni bohaterską sanitariuszkę AK. Ma przedstawiać Danutę Siedzikównę stojącą pod ścianą śmierci tuż przed egzekucją w piwnicy gdańskiego więzienia, w której została rozstrzelana. Tablica informacyjna zawierać ma krótki życiorys "Inki". Obok głównej bryły pomnika, na głazie wyryty będzie fragment meldunku Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku, dotyczący pochówków ciał w nieznanych miejscach - 113 000 zł.

Biblioteka dla każdego - wyposażenie Biblioteki Głównej Książnicy Podlaskiej oraz jej filii w oprogramowanie oraz sprzęt pozwalający w pełni korzystać z bibliotek i ich zasobów osobom starszym, niedowidzącym i niewidomym. Wszystkie zaproponowane w projekcie biblioteki mają otrzymać multilektor, powiększalnik stacjonarny, program udźwiękawiający komputer, oprogramowanie OCR oraz program powiększający obraz - 586 400 zł.

East Games United 2016 – Międzynarodowy Festiwal Gier i Kultury. W ramach projektu ma zostać przybliżony obywatelom aspekt rozrywki elektronicznej, literatury, muzyki oraz kultury gier. Projekt o funkcji promującej miasto jako przyjazne dla młodej, dynamicznej gałęzi rynku, jaką jest tworzenie gier komputerowych - 727 660 zł.

Utworzenie ścieżek biegowych (poprzez odpowiednie oznaczenie już istniejących alejek i ścieżek) na terenie Parku Zwierzynieckiego oraz Lasu Zwierzynieckiego. Ustawienie szafek depozytowych na terenie stadionu lekkoatletycznego BOSiR, z których będą mogli skorzystać amatorzy biegania - 70 600 zł.

Biały Orlik Białystok-Pietrasze. Projekt przewiduje utworzenie profesjonalnej trasy o długości 1,2 km do biegów narciarskich (nartorolkowych, łyżworolkowych i wrotkarskich - po położeniu dywanika asfaltowego jako dalszy etap inwestycji), rowerowych i biegowych. Trasa biegowa składać się ma ze ścieżki utwardzonej szerokości min. 4 m i biegnącej obok niej ścieżki miękkiej po 1 m z każdej strony. Trasa ma zostać oświetlona - 1 999 000 zł.

LISTA PROJEKTÓW OSIEDLOWYCH

Centrum

Nasze Nowe Podwórko - W ramach projektu wyremontowana ma zostać zniszczona przestrzeń miejska między ul. Waryńskiego i Żytnią: wybudowany plac zabaw, parking, oświetlenie oraz elementy małej architektury - ławki i kosze na śmieci. Natomiast tereny zielone mają zostać poddane odnowieniu poprzez nasadzenie nowych drzew i krzewów ozdobnych - 432 000 zł.

Białostoczek

Siłownia pod chmurką - Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznej nad rzeką Białą, pomiędzy ul. Radzymińską a Publicznym Gimnazjum nr 16 w Białymstoku. Projekt przewiduje jej kompleksowe wyposażenie oraz budowę ogrodzenia, nawierzchni, ustawienie koszy na śmieci, ławek, stojaków na rowery, oświetlenie do wieczornego uprawiania sportu. Dla najmłodszych urządzenia zabawowe mają zostać zamontowane na nawierzchni amortyzującej upadki z wysokości - 300 000 zł.

Budowa siłowni pod chmurką z oświetleniem, boiskiem trawiastym, ławeczkami, elementami zieleni przy ul. Sokólskiej - W ramach projektu zrealizowana ma być budowa siłowni pod chmurką z boiskiem trawiastym wielofunkcyjnym, oświetleniem, monitoringiem, stołem do gry w ping-ponga, elementami zieleni, ławkami i ogrodzeniem - 500 000 zł.

Bojary

Z trójką bezpiecznie i zdrowo. (Budowa bulodromu i siłowni pod chmurką) -
Projekt zakłada zagospodarowanie wolnej przestrzeni wokół boiska przy III LO, umiejscowienie w niej boiska do gry w bule, stołów do gry w tenisa stołowego, stolików do gry w szachy, ławeczek dla kibiców, zewnętrznej siłowni oraz stołów do gry w piłkarzyki - 299 400 zł

Budowa siłowni plenerowej przy ul. Dobrej - zainstalowanie przyrządów do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Proponowanymi do zamontowania urządzeniami są: biegacz, orbitrek, twister-wahadło, wioślarz, rower, drabinki, poręcze - 33 200 zł.

Antoniuk

Antoniuk Street Workout - Inwestycja ma powstać w parku przy ul. Wierzbowej. Celem projektu jest budowa placu treningowego do Street Workout'u, czyli aktywności fizycznej wykorzystującej elementy infrastruktury miejskiej do ćwiczeń. Zakłada się utworzenie zabudowy miejskiej obejmującej utwardzony teren oraz przyrządy gimnastyczne, w skład których wejdą: poręcze, słupki, wyciąg z liną, obręcze i mostek - 350 000 zł.

Jaroszówka

Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz siłowni pod chmurką przy ul. Rumcajsa - 470 000 zł.

Wygoda

Budowa Stacji BiKeR przy ul. Dolistowskiej w okolicy pętli autobusowej linii 6 i 12 - 122 000 zł.

Centrum Rekreacyjne "Balaton" przy ul. Fredry - Realizacja projektu zakłada utworzenie centrum rekreacyjnego na wolnym powietrzu, budowę siłowni i placu zabaw. Siłownia ma zawierać urządzenia do ćwiczeń różnego typu, przeznaczonych osobom w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej - 152 800 zł.

Skorupy

Modernizacja boisk do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 28 oraz terenu zielonego - Projekt obejmuje modernizację boisk do siatkówki i koszykówki oraz terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Warmińskiej, zerwanie asfaltu i wyłożenie podłożem poliuretanowym, montaż koszy i siatki, malowanie linii boisk, zazielenienie terenu wokół - 320 000 zł.

Mickiewicza

Boisko wielofunkcyjne wraz z siłownią pod chmurką "Sport jako sposób na umacnianie więzi rodzinnych" Zespół Szkół nr 2 przy ul. Gdańskiej 23/1 -
499 900 zł

Wybieg dla psów - Projekt zakłada przekształcenie terenu przy stawie na ul. Podleśnej w ogrodzony i bezpieczny wybieg dla psów. Uzupełnieniem projektu jest montaż na terenie osiedla Mickiewicza oznakowanych koszy na psie odchody - 154 850 zł.

Budowa ogrodzenia Ogródka Jordanowskiego przy ul. Mickiewicza Wycinka suchych gałęzi na drzewach - 100 000 zł.

Dojlidy

Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Niedźwiedziej (od strony ul. Myśliwskiej). Projekt zakłada utworzenie około 50 miejsc parkingowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz nasadzeniem zieleni - 200 000 zł.

Bema

Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą pomiędzy budynkiem wielorodzinnym nr 91 a ulicą Gen. Józefa Bema. Realizacja projektu zakłada uprzątnięcie terenu i przygotowanie pod budowę 70 stanowisk parkingowych na samochody osobowe, a następnie wykonanie parkingu wraz z drogą manewrową, chodnikami i niezbędną infrastrukturą techniczną - 500 000 zł.

Nowe Miasto

Budowa parkingu na samochody osobowe wraz z drogą manewrową przy ul. Żeromskiego - Projekt obejmuje uprzątnięcie i przygotowanie terenu, a następnie budowę ogólnodostępnego parkingu na samochody osobowe w ilości ok. 70 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową, chodnikami i infrastrukturą techniczną, wyznaczeniem linii poziomych, montażem oznakowania pionowego informującego o sposobie parkowania - 480 000 zł.

Modernizacja boiska sportowego przy ul. Oboźnej/Piotra Łodzińskiego - Utworzone ma zostać boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, piłkę nożną oraz plac zabaw. Projekt zakłada również ukształtowanie terenu umożliwiające prawidłowe odwodnienie oraz wykonanie ogrodzenia i oświetlenia - 450 000 zł.

Starosielce

Odnowienie parku przy ul. Szkolnej z placem zabaw, siłownią pod chmurką i street workout parkiem - Projekt dotyczy kompleksowego zagospodarowania parku przy ul. Szkolnej jako zielonego terenu rekreacyjnego, z placem zabaw, alejkami, siłownią pod chmurką i street workout parkiem. Dodatkowo teren powinien zostać oświetlony i monitorowany - 500 000 zł.

Moje, Twoje, Nasze na Barszczańskiej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i utworzenie klubu osiedlowego - Projekt obejmuje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Starosielce poprzez instalację czterech kamer monitoringu miejskiego oraz rozszerzenie oferty usług społecznych dla mieszkańców osiedla poprzez utworzenie i uruchomienie ogólnodostępnego, międzypokoleniowego klubu osiedlowego w lokalu komunalnym. Projekt przewiduje również przeprowadzenie cyklu działań animacyjnych obejmujących m.in. warsztaty i spotkania z mieszkańcami - 500 000 zł.

Leśna Dolina

Stacja BiKeR przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Wysoki Stoczek -
122 000 zł.

Spędź miło i efektywnie czas na placu zabaw i siłowni w plenerze na osiedlu Leśna Dolina (ul. Bacieczki, w pobliżu nowo wybudowanego sklepu Biedronka). Celem projektu jest utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod chmurką przeznaczoną dla dorosłych. W projekcie przewidziana jest również budowa stołu do gry w ping-ponga oraz stołu do gry w szachy - 488 400 zł.

Wysoki Stoczek

Budowa miejsc postojowych przy ul. Blokowej - Projekt polega na wybudowaniu miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Blokowej, na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Pochyłej - 80 000 zł.

"Biegam, skaczę, w piłkę gram, w szkole lepsze stopnie mam" w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 przy ul. Łagodnej 10 przewiduje organizację 1 czerwca 2016 r. festynu, półkolonie dla dzieci z osiedla i uczniów ZSI nr 1 w Białymstoku, zajęcia ruchowe i reedukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, konsultacje z dietetykiem oraz olimpiadę sportową w piłce ręcznej, piłce nożnej, w siatkowej piłce plażowej i lekkiej atletyce oraz budowę boiska do plażowej piłki siatkowej - 177 998 zł.

Dziesięciny II

Boisko trawiaste do piłki nożnej "Na Górce" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 5 przy ul. Antoniuk Fabryczny 40 - Celem projektu jest modernizacja boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej oraz wyposażenie boiska w sprzęt sportowy (2 bramki do piłki nożnej, wózek do kredowania linii boisk, 2 siatki do bramek) - 500 000 zł.

Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 - Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu windy dla niepełnosprawnych obejmującej cztery kondygnacje Szkoły Podstawowej Nr 47 oraz budowę dwóch kondygnacji bloku sportowego - 400 000 zł.

Bacieczki

Osiedle Bacieczki – Centrum Aktywnego Wypoczynku dla Mieszkańców - Pomiędzy ul. Merkurego, ul. Kołłątaja i ul. Kleeberga powstałyby plac zabaw, siłownia pod chmurką oraz stanęłyby stoły do gry w tenisa stołowego oraz szachy. Siłownia ma być wyposażona w minimum 12 urządzeń, takich jak: wioślarz, biegacz, orbitrek, sztanga - 485 000 zł.

Ukończenie budowy ul. Stanisława Mikołajczyka - zadanie polega na uaktualnieniu istniejącego projektu ulicy Mikołajczyka oraz wykonaniu nawierzchni polbrukowej wraz z chodnikami oraz kanału burzowego i oświetlenia na całej długości ulicy - 450 400 zł.

Zawady

Przebudowa ulicy Janusza Radziwiłła - ułożeniu nawierzchni o szerokości 6 metrów wraz z chodnikiem obustronnym o szerokości 2 metrów wraz z kanałem deszczowym i wymianą 5 latarni - 496 390 zł.

Dojlidy Górne

Było zielsko i śmietnisko, będzie rekreacja i boisko – projekt realizowany w dwóch etapach przy ul. Stoczni Gdańskiej, ul. Wolińskiej
Projekt zagospodarowania placu dotyczy budowy ogrodzonego placu dla dzieci, ustawienia ławek oraz urządzeń typu bujawki, huśtawki, zjeżdżalnia, piaskownica, a także mini-siłowni na powietrzu. Przewiduje się również utworzenie grodzonego placu do gier zespołowych, przebieralni oraz mini-parku ze stołami do szachów i warcabów - 456 578 zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1561 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39