Budżet Obywatelski 2018. Wykorzystano niemal całe 10 mln [WYNIKI]

2017.10.31 17:05
36 z 44 zgłoszonych projektów przeszło do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 w Białymstoku. Wykorzystane zostanie niemal całe 10 mln zł, które zostały przeznaczone na tegoroczną edycję.
Budżet Obywatelski 2018. Wykorzystano niemal całe 10 mln [WYNIKI]
Fot: MN

11 propozycji ogólnomiejskich i 25 osiedlowych przeszło przez głosowanie mieszkańców w Budżecie Obywatelskim 2018. Łącznie oddano ponad 21 tys. ważnych głosów, co jest podobnym wynikiem do roku ubiegłego. Znaczniej mniej było jednak projektów, które zakwalifikowały się w ogóle do głosowania.

Do wykorzystania łącznie było 10 mln zł z czego 3 na projekty ogólnomiejskie i 7 na osiedlowe. Zmieniły się jednak trochę zasady. Kwalifikacja odbywała się bowiem w dwóch etapach. W pierwszym przechodziły pomysły z największą ilością głosów, które mieściły się w zakładanych limitach początkowych. Później stworzono jedną listę z projektów ogólnomiejskich i osiedlowych które się nie załapały. Dzięki temu wykorzystana została niemal cała kwota – bez niecałych 16 tys. zł. Ostatecznie ponad 6 mln zł przeznaczone zostanie na projekty ogólnomiejskie i niecałe 4 na osiedlowe.

Na pewno dzięki tym zmianom więcej pomysłów miało szanse, żeby się zakwalifikować. Z drugiej powoduje to, że przechodziły projekty nawet z małą ilością głosów. Miasto zastanawia się, więc czy w następnych edycjach nie zmienić zasad.

Myślimy na temat pewnych zmian. Widzimy, że niektóre projekty na osiedlach wchodziłby nawet przy jednym głosie i rzeczywiście nie ma tej konkurencji. A konkurencyjność powoduje, że jest więcej osób głosujących, jest większa rywalizacja, a oczekiwalibyśmy, żeby te najlepsze projekty przechodziły – mówi Przemysław Tuchliński, zastępca prezydenta odpowiedzialny za Budżet Obywatelski.

Inną kwestią jest realizacja pomysłów. Na ten moment zakończono 54 z 90, które zostały wybrane we wszystkich dotychczasowych edycjach. Wiadomo już, że do skutku nie dojdzie stworzenie fontanny multimedialnej w Parku Planty. Inwestycja ta logistycznie i finansowo okazał się o wiele trudniejsza do zrealizowana niż początkowo zakładano. Pojawił się również problem dotyczący strzelnicy, która miała powstać na Węglówce. Kwoty uzyskane w przetargach przekraczają bowiem kilkukrotnie te szacowane. Jedną z zasad budżetu obywatelskiego jest kwestia, że projekt ogólnomiejski nie może przekroczyć kosztu miliona złotych. W wypadku strzelnicy przekroczyłby, go znacznie. Miasto jednak próbuje jeszcze uzyskać niższe oferty.

Jesteśmy w nowej sytuacji od kilku miesięcy. Będziemy się starali, żeby zrealizować jak największą liczbę projektów. Myślę jednak, że ta kwota będzie wykorzystana, bo my musimy się pilnować kwoty. Natomiast czy wszystkie projekty będą zrealizowane? Życie nas uczy, że weryfikację następują – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Lista zakwalifikowanych projektów

Utwardzenie terenu + budowa parkingu przy ul. Bułgarskiej – Projekt zakłada uporządkowanie terenu, wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, budowę oświetlenia, a także odwodnienia terenu. Ponadto projekt zakłada wykorzystanie terenu na cele związane z działalnością duszpasterską (np. festynami i uroczystościami) (797,5 tys. zł) – 2707 głosów;

Centrum zabaw – Leśna Dolina – Projekt zakłada budowę kompleksowego placu zabaw dla dzieci składającego się z zespołu zjeżdżalni, pomostów, wież i drabinek (999,7 tys. zł) – 2616 głosów;

Bulwary św. Jana Teologa – etap trzeci – Projekt zakłada budowę amfiteatru z widownią oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury i nasadzeń roślinnością (920 tys. zł) – 2306 głosów;

Park Militarny "Węglowa" – Projekt zakłada powstanie kompleksu wystawieniczo-rekreacyjnego. Projekt przewiduje możliwość pokazywania sprzętu i wyposażenia wojskowego, prowadzenia zajęć edukacyjnych z historii wojskowej, miasta i regionu, utworzenie miejsca do pokazów dynamicznych grup rekonstrukcyjnych (998,8 tys. zł) – 2229 głosów;

Dalsza budowa drogi na osiedlu Zawady wraz z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi i chodnikiem – Projekt zakłada dalszą realizację inwestycji – budowę nawierzchni ulicy 5KD-L z asfaltu wraz z miejscami parkingowymi (około 50) i chodnikami (731,5 tys. zł) – 2123 głosy;

Spadek po Janie Klemensie Branickim (figura św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) – Projekt zakłada restaurację figury św. Floriana, figury Temidy i pręgierza – obiektów, które stały w okolicach Ratusza w XVII i XIX w. (420 tys. zł) – 1426 głosów;

Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hyrdologicznego oraz działania proekologiczne – Projekt zakłada rewitalizację stawu przy ul. Mickiewicza w celu przywrócenia pierwotnych funkcji stawu, warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych oraz rewitalizację skweru otaczającego staw (921 tys. zł) – 1046 głosów;

Kultura nad rzeką Białą – Projekt zakłada organizację wydarzeń kulturalnych nad rzeką Białą tj. potańcówki, koncerty, spektakle teatralne, seanse filmowe (50 tys. zł) – 891 głosów;

Lekkie tornistry – książki w szkole – Projekt zakłada zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych (kl. I-III) do wykorzystywania w szkołach, by nie musieli nosić ze sobą podręczników na lekcje (50 tys. zł) – 799 głosów;

Białystok WidziMisie – Projekt zakłada rozmieszczenie 15 figurek misiów-niedźwiadków z brązu na terenie centrum Białegostoku i jego okolic (85 tys. zł) – 636 głosów;

Informator miejski dla dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin – Projekt zakłada utworzenie strony internetowej z treściami potrzebnymi w codziennym funkcjonowaniu dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin (48,4 tys. zł) – 627 głosów.


LISTA PROJEKTÓW OSIEDLOWYCH

Antoniuk

Flash Boulder – wspinanie dla wszystkich – seria druga – Projekt zakłada zorganizowanie cyklu zajęć wspinaczkowych podzielonych na dwie 12-tygodniowe serie lub trzy 8-tygodniowe serie (50 tys. zł) – 637 głosów;

Bacieczki

Festyn rodzinny na osiedlu Bacieczki – Projekt zakłada zorganizowanie festynu rodzinnego mającego na celu integrację mieszkańców osiedla Bacieczki (45,3 tys. zł) – 463 głosów;

Bema

Boisko dla małych sportowców "Pod Kasztanowcem" – Projekt zakłada adaptację istniejącego, nieczynnego boiska sportowego na potrzeby małych dzieci (5-11 lat) do zabaw z piłką. W ramach projektu przewidywane jest wykonanie nowej nawierzchni boiska, ustawienie dwóch bramek, dwóch ławek z oparciami, kosza na śmieci oraz wydłużenia ogrodzenia zabezpieczającego boisko (170 tys. zł) – 931 głosów;

Miejsca postojowe przy drodze dojazdowej do budynków położonych przy ul. gen. J. Bema 87 i M. Kopernika – Projekt zakłada utworzenie 12 miejsc postojowych (62 tys. zł) – 371 głosów;

Centrum

Nasze miejsce rekreacji w Centrum – Projekt zakłada budowę boiska 6x12m z nawierzchnią poliuretanową z piłkochwytami i placu zabaw, a także wykonanie nasadzeń i budek lęgowych (249,6 tys. zł) – 1485 głosów;

Bezpieczne osiedle Centrum – Projekt zakłada montaż dwóch kamer szerokokątnych skierowanych na plac zabaw i parking (95 tys. zł) – 826 głosów;

Dojlidy

"Przystań młodych" - festiwal dla młodzieży – Projekt zakłada organizację koncertu muzyki chrześcijańskiej, warsztatów i konferencji na tematy związane z kulturą chrześcijańską (49,95 tys. zł) – 851 głosów;

Dojlidy Górne

Budowa oświetlenia oraz przepustów na ul. Brzoskwiniowej – Projekt zakłada budowę dwóch przepustów zlokalizowanych w poprzek ul. Brzoskwiniowej oraz wybudowania oświetlenia ulicznego (249,85 tys. zł) – 376 głosów;

Dziesięciny II

Parking wewnątrzosiedlowy mieszkańcom Zagórnej i Jarzębinowej – Projekt zakłada budowę parkingu wewnątrzosiedlowego dla mieszkańców, obejmującego 41 miejsc postojowych wraz z jezdnią manewrową, wykonanych z płyt ażurowych oraz montaż czterech latarni (249,59 tys. zł) – 450 głosów;

Jaroszówka

Zamieńmy rumowisko w nowe cudowisko. Nowy plac zabaw przy ulicy Warneńczyka – Projekt zakłada utworzenie nowego placu zabaw o powierzchni 200 m2 oraz miejsca rekreacyjnego w postaci altanki z murowanym grillem (246,8 tys. zł) – 622 głosów;

Kawaleryjskie

Utwardzenie kostką brukowo-betonową pasa drogowego położonego przy ul. Stefana Żeromskiego – Projekt zakłada utwardzenie pasa drogowego, budowę chodnika, parkingów i zjazdów przy ul. Stefana Żeromskiego (245 tys. zł) – 239 głosów;

Leśna Dolina

Festyn Rodzinny przy Alei Jana Pawła II – Projekt zakłada organizację jednodniowego festynu na osiedlu Leśna Dolina (40 tys. zł) – 409 głosów;

Mickiewicza

Festyn sportowo-rodzinny mieszkańców osiedla Mickiewicza – parafia Św. Ojca Pio 23.09.2018 (Niedziela) – Projekt zakłada zorganizowanie festynu sportowo rodzinnego, mającego na celu integrację mieszkańców osiedla Mickiewicza (24,9 tys. zł) – 801 głosów;

Nowe Miasto

Droga dla rowerów na Żeromskiego od Pułaskiego do św. Jerzego; zachodnia strona – Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej na zachodniej stronie ul. S. Żeromskiego od ul. K . Pułaskiego do ul. św. Jerzego, połączenie z drogą rowerową na ul. K. Pułaskiego i zaadaptowanie przejścia dla pieszych przez ul. K. Pułaskiego na przejazd pieszo-rowerowy (217,5 tys. zł) – 1715 głosów;

Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców ulicy Transportowej i Zachodniej – Projekt zakłada utworzenie 30 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową i oświetleniem, a także budowę ewentualnego kanału deszczowego (249 tys. zł) – 780 głosów;

Piaski

Festyn Rodzinny na Osiedlu Piaski – Projekt zakłada zorganizowanie festynu, mającego na celu integrację oraz aktywizację lokalnej społeczności Osiedla Piaski (13,9 tys. zł) – 2159 głosów;

Piasta I

Coś dla kierowców i dla pieszych przy ul. Wołyńskiej/Andrukiewicza – Projekt zakłada budowę miejsca postojowych wraz z drogą manewrową przy ul. Wołyńskiej oraz chodnika będącego przedłużeniem ul. ks. S. Andrukiewicza, prowadzącego do przystanku autobusowego przy ul. Piasta (240,75 tys. zł) – 421 głosów;

Słoneczny Stok

Budowa drogi łączącej osiedle "Słoneczny Stok" z ul. Marczukowską i stawami Marczukowskimi – Projekt zakłada kompleksową budowę drogi łączącej osiedle „Słoneczny Stok” z ul. Marczukowską (249,5 tys. zł) – 1688 głosów;

Starosielce

Monitoring – dla bezpieczeństwa mieszkańców Starosielc – Projekt zakłada rozszerzenie systemu monitoringu miejskiego o 7 punktów monitoringu – każdy wyposażony w jedną kamerę (209,35 tys. zł) – 1050 głosów;

Wygoda

Żyj aktywnie na Pieczurkach – Małe Centrum Rekreacji – Projekt zakłada budowę centrum rekreacji (siłownia pod chmurką, stół do ping ponga, plac do gier zespołowych typu koszykówka), a także ustawienie ławek i koszy na śmieci (246,75 tys. zł) – 1633 głosy;

Buldromy w Parku Miejskim przy ulicy Aleksandra Fredry – Projekt zakłada budowę bulodromu (placu do gry w bule) (205 tys. zł) – 946 głosów;

Wysoki Stoczek

Festyn Rodzinny – jesteśmy chrześcijanami – Projekt zakłada organizację jednodniowego festynu na osiedlu Wysoki Stoczek (50 tys. zł) – 897 głosów;

Zawady

Budowa ul. Kryształowej – Projekt zakłada budowę ul. Kryształowej w zakresie odwodnienia, oświetlenia, nawierzchni jezdni, chodnika oraz kanału deszczowego (249,8 tys. zł) – 211 głosów.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

1740 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39