By nie byli już marginesem społeczeństwa

2020.04.29 16:49
Na aktywizację i integrację mieszkańców, wsparcie rodzin oraz pomoc ludziom biednym i schorowanym w dziennych domach opieki - 2,5 mln ze środków unijnych trafi na ten cel do pięciu podlaskich gmin.
By nie byli już marginesem społeczeństwa
Fot: UG Narewka
Dzienny Dom Pomocy w Lewkowie Starym

Zarząd województwa przyznał z Regionalnego Programu Operacyjnego 2,5 mln zł. Pieniądze te pokryją zdecydowaną większość kosztów inicjatyw, które mają wspomagać najbardziej potrzebujących Podlasian w wyjściu na przysłowiową prostą. Wsparcie otrzymało 6 projektów z 5 gmin regionu. Nabory te zostały ogłoszone w ramach Lokalnych Grup Działania.

Dzięki unijnemu wsparciu w gminie Kolno planuje się zaktywizowanie 15 osób, ich rodzin i osób z ich otoczenia, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które są wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnicy skorzystają ze wsparcia psychologa i doradców zawodowych. Wezmą udział w warsztatach i kursach zawodowych: na opiekuna środowiskowego, pracownika budowlanego czy na prawo jazdy. Uczestnicy skorzystają również z zasiłków.

Następny z dofinansowanych projektów dotyczy aktywizacji mieszkańców sołectw gminy Drohiczyn ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W planach są spotkania dla społeczności lokalnych, warsztaty plastyczne i rękodzieła, zajęcia muzyczno-śpiewacze, trening pamięci i umysłu czy spotkania z dietetykiem.

W gminie Michałowo realizowane będą dwie inicjatywy. Obie dotyczą rozszerzenia oferty w świetlicach wiejskich we wsiach: Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki, Hieronimowo, Sokole i Nowa Wola. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież z ubogich rodzin z problemami, a także ich rodzice, mający trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Dzięki otrzymanej dotacji w Dziennym Domu Pomocy w Lewkowie Starym w gminie Narewka będzie zapewniona podstawowa opieka pielęgniarska, wsparcie psychologa, fizjoterapeuty, warsztaty biblioteczne i terapii ruchowej. Natomiast w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie w gminie Czyże podopieczni będą mogli liczyć na: usługi opiekuńczo-społeczne, zasiłki, wyżywienie i transport, udział w warsztatach aktywizujących, terapii ruchowej, pomoc psychologa, fizjoterapeuty.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1462 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39