Chcesz pracować w Służbie Celno-Skarbowej? Trwa rekrutacja

2020.05.13 16:55
Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w woj. podlaskim. Do 15 czerwca kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Na osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka co najmniej 25 etatów w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym.
Chcesz pracować w Służbie Celno-Skarbowej? Trwa rekrutacja
Fot: KAS

Osoby ubiegające się o przyjęcie do służby, powinny posiadać obywatelstwo polskie, odpowiedni do zajmowanego stanowiska stan zdrowia, co najmniej średnie wykształcenie, nie być karane za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć nieposzlakowaną opinię.

Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej składa się z kilku etapów. W jego skład wchodzą:

- weryfikacja formalna złożonych dokumentów,
- test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych,
- test sprawności fizycznej,
- osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, a także sprawdzenie w ewidencjach i innych rejestrach prawdziwości danych zawartych w składanym kwestionariuszu osobowym oraz postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Zakres zadań na stanowiskach, na które prowadzony jest nabór do Oddziałów Celnych, obejmuje m.in. obsługę zgłoszeń celnych, kontrolę celną podróżnych, towarów i środków przewozowych, obsługę urządzeń RTG do prześwietlania bagażu, wszczynanie postępowań o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby, KAS zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. prowadzonego naboru, które dostępne są na stronie internetowej Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku w zakładce Ogłoszenia/Nabór/Oferty pracy i służby w KAS.

Paulina Górska
24@bialystokonline.pl
1353 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39