Chcesz zarejestrować się jako bezrobotny? Tę i inne sprawy załatwisz online

2020.03.18 15:29
Zagrożenie zakażeniem koronawirusem jest poważne, a sytuacja rozwija się dynamicznie. W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku do 31 marca 2020 roku wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Sprawdź, jaką drogą można załatwić niezbędne sprawy.
Chcesz zarejestrować się jako bezrobotny? Tę i inne sprawy załatwisz online
Fot: MC

Jak zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Pełna rejestracja odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, dzięki czemu nie ma konieczności stawienia się osobiście w urzędzie pracy.

Konieczne jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mogą potwierdzić swoją tożsamość i założyć profil zaufany bez wizyty w punkcie potwierdzającym.

Telefoniczne potwierdzanie wizyt

Wszystkie osoby bezrobotne mające wyznaczone wizyty do końca marca 2020 roku potwierdzają gotowość do podjęcia pracy:

telefonicznie:
- pokój nr 3 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością) - tel. 85 747 38 52, 85 747 38 06,
- pokój nr 205 (zawody budowlane, stolarskie, bez kwalifikacji) – tel. 85 747 38 14,
- pokój nr 206 (zawody administracyjno – biurowe) – tel. 85 747 38 12,
- pokój nr 208 (zawody mechaniczne, elektryczne) – tel. 85 747 38 67,
- pokój nr 209 (handel, usługi, gastronomia) – tel. 85 747 38 17,
- pokój nr 210 (wykształcenie średnie ogólnokształcące) - tel. 85 747 38 30,

drogą elektroniczną:
- bibidpp@praca.gov.pl,
- bibi@praca.gov.pl.

Podczas rozmowy telefonicznej lub kontaktu mailowego zostanie wyznaczony kolejny termin wizyty.

Obsługa Interesantów w Dziale Instrumentów Rynku Pracy

W zakresie podpisywania umów dotyczących aktywnych form zatrudnienia, dostarczania wniosków rozliczeniowych, wydawania skierowań oraz dopełniania formalności w związku z zabezpieczaniem umów (przyjmowanie poręczeń) również obowiązuje kontakt telefoniczny:
- dotacje - tel. 85 747 38 08,
- staże, bony stażowe, bony na zasiedlenie - tel. 85 747 38 09,
- prace interwencyjne – tel. 85 747 38 10.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli zaś chodzi o sprawy związane z zawarciem umów w ramach KFS i ich realizacją, to tutaj również można kontaktować się:
- telefonicznie pod numerami 85 747 38 03, 85 747 38 19,
- drogą elektroniczną – kfs@praca.gov.pl.

Składanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom

Istotną informacją dla pracodawców rejestrujących oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca jest to, że oświadczenia oraz wnioski mogą oni składać teraz wyłącznie:
- elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej praca.gov.pl,
- pocztą tradycyjną – na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy.

W razie pytań i wątpliwości można dzwonić pod numer tel. 85 747 38 79, 85 747 38 76.

Zgłoszenie oferty pracy

Pracodawcy zgłaszają oferty pracy:
- telefonicznie - tel. 85 747 38 15; 85 747 38 16; 85 747 38 18; 58 747 38 62,
- drogą elektroniczną - bibidpp@praca.gov.pl,
- za pośrednictwem strony internetowej – praca.gov.pl.

Obsługa Interesantów w Dziale Świadczeń

Załatwianie spraw związanych ze statusem osoby bezrobotnej również odbywa się wyłącznie telefonicznie:
- nazwiska (A - Ł) – tel. 85 747 38 54,
- nazwiska (M-Ż) – tel. 85 747 38 35,
- stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych (pok. 2) – tel. 85 747 38 53.

Składanie dokumentów

Dokumenty informujące o podjęciu zatrudnienia, zaświadczenia, zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny, wniosek o dodatek aktywizacyjny oraz niezbędne zaświadczenie, o rezygnację ze statusu osoby bezrobotnej, o wydanie zaświadczenia, a także odwołania od decyzji można przekazać:
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,
- osobiście w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku informuje, iż urzędnicy nie będą sporządzać kopii przedkładanych dokumentów.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

1165 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39